Inne produkty

Sprawdź poprawność hasła

Mogą zdarzyć się sytuacje, w których użytkownik zmienia ustawienia domyślne lub wykonuje operacje wymagające podania hasła sejfu tożsamości. W takich przypadkach program Norton 360 wyświetla monit o wprowadzenie hasła ustawionego w profilu sejfu tożsamości, do którego aktualnie zalogowany jest użytkownik.

Pole tekstowe Hasło w oknie Sprawdź poprawność hasła umożliwia wprowadzenie hasła sejfu tożsamości ustawionego w bieżącym profilu. Łącze Wskazówka dotycząca hasła umożliwia wyświetlenie wskazówki dotyczącej aktualnego hasła, zapisanej przez użytkownika podczas początkowej konfiguracji.

Podanie hasła sejfu tożsamości jest wymagane w następujących sytuacjach:

  • Przed podaniem danych logowania.

  • Gdy komputer był nieaktywny przez określony przez użytkownika czas.

  • Gdy użytkownik chce wyeksportować profil lokalny lub profil przenośny na dysk zewnętrzny podłączony do komputera.

    Opcja ta jest wyświetlana tylko po podłączeniu dysków zewnętrznych, na których nie są skonfigurowane żadne profile przenośne, gdy użytkownik jest zalogowany do profilu lokalnego.

  • Gdy użytkownik chce wyświetlić lub zmodyfikować hasło w oknie Zarządzanie danymi logowania.

  • Po zmianie poziomu zabezpieczeń hasła sejfu tożsamości z wyższego na niższy w oknie Hasło i zabezpieczenia.

Opcja Sprawdź poprawność hasła umożliwia sprawdzenie, czy wprowadzone zostało poprawne hasło. W celu anulowania tego procesu należy użyć opcji Nie sprawdzaj poprawności.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24646902_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2010