Inne produkty

Norton Autofix

Po kliknięciu opcji Uzyskaj pomoc w menu rozwijanym Pomoc techniczna program Norton Autofix przeprowadza skanowanie szybkie komputera przy użyciu technologii Autofix. Skanowanie narzędzia Autofix automatycznie rozwiązuje problemy bez interwencji użytkownika.

Jeśli skanowanie narzędzia Autofix znajdzie problem, należy wykonać wyświetlane na ekranie instrukcje w celu jego rozwiązania. Jeśli problem nie ustąpi, należy użyć opcji Otwórz witrynę internetową pomocy technicznej, aby przejść do internetowej witryny pomocy technicznej dla produktów marki Norton w celu uzyskania dodatkowej pomocy technicznej online oraz danych kontaktowych.

Program Norton Autofix - informacje

Rozwiązywanie problemów przy użyciu programu Norton Autofix

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v24646889_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 07/11/2011