Inne produkty

Reguły zapory: zaawansowane

Za pomocą karty Zaawansowane można:

  • Rejestrować zdarzenia sieciowe spełniające kryteria reguły ruchu zapory.

  • Zastosować regułę do zdarzeń sieciowych stosujących protokół Teredo.

W oknie tym można zaznaczyć opcję Utwórz wpis w dzienniku historii zabezpieczeń. Opcja ta powoduje utworzenie wpisu dziennika, gdy wystąpi zdarzenie komunikacji spełniające kryteria reguły zapory. Można również zaznaczyć opcję Zastosuj tę regułę, aby stosować regułę do wszelkiego ruchu protokołu IPv6 pomijającego translację adresów.

Jeśli wybrana została opcja Monitoruj w oknie Działanie, opcja Utwórz wpis w dzienniku historii zabezpieczeń jest zaznaczona automatycznie. Nie można wyczyścić pola wyboru w celu wyłączenia tej opcji, ponieważ jest to ustawienie domyślne. Dziennik zdarzeń można wyświetlić w obszarze Operacje zapory w oknie Historia zabezpieczeń.

Opcja Zastosuj tę regułę jest automatycznie zaznaczona, jeśli komputer używa protokołu Teredo w celu komunikacji sieciowej.

„Korzystanie z Kreatora dodawania reguł”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23967840_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/04/2010