Inne produkty

Norton 360: Alert dotyczący niskiego ryzyka

Okno Alert dotyczący niskiego ryzyka umożliwia zarządzanie elementami o niskim stopniu zagrożenia znalezionymi na komputerze.

Program Norton 360 automatycznie usuwa zagrożenia średniego i wysokiego stopnia.

Okno to jest wyświetlane tylko raz, przy pierwszym wykryciu elementów o niskim stopniu zagrożenia, o ile użytkownik nie zmienił domyślnych ustawień opcji Zagrożenia niskiego stopnia w obszarze Skanowania komputera.

W celu zarządzania zagrożeniami niskiego stopnia należy określić żądaną opcję w oknie Alert dotyczący niskiego ryzyka, a następnie kliknąć przycisk OK.

Po określeniu żądanej opcji program Norton 360 zmienia ustawienia domyślne w następujący sposób:

  • Po określeniu opcji Automatycznie usuwaj elementy stwarzające niskie zagrożenie program Norton 360 automatycznie resetuje ustawienia domyślne opcji Zagrożenia niskiego stopnia z Zapytaj na Usuń. W takim przypadku program Norton 360 usuwa zagrożenia niskiego stopnia bez powiadamiania użytkownika.

  • Po określeniu opcji Zawsze ignoruj elementy stwarzające niskie zagrożenie program Norton 360 automatycznie resetuje ustawienia domyślne opcji Zagrożenia niskiego stopnia z Zapytaj na Ignoruj. W takim przypadku program Norton 360 ignoruje zagrożenia niskiego stopnia bez powiadamiania użytkownika.

  • Po określeniu opcji Zawsze pytaj, co należy zrobić program Norton 360 nie zmienia ustawień domyślnych opcji Zagrożenia niskiego stopnia. W takim przypadku program Norton 360 umożliwia wybranie działania, które ma być podjęte wobec zagrożeń niskiego stopnia wykrytych później. Okno Alert dotyczący niskiego ryzyka nie jest jednak wyświetlane w przypadku późniejszego wykrycia zagrożeń niskiego stopnia.

W oknie Alert dotyczący niskiego ryzyka dostępne są następujące opcje:

Automatycznie usuwaj elementy stwarzające niskie zagrożenie

Powoduje automatyczne usunięcie wykrytych zagrożeń niskiego stopnia.

Zagrożenia średniego i wysokiego stopnia są automatycznie usuwane z komputera bez względu na to ustawienie.

Zawsze ignoruj elementy stwarzające niskie zagrożenie

Powoduje automatyczne ignorowanie wykrytych zagrożeń niskiego stopnia.

Zawsze pytaj, co należy zrobić

Umożliwia wybranie działania, które ma być podjęte wobec zagrożeń niskiego stopnia.

Na każdym etapie procesu reagowania na zagrożenie użytkownik wybiera czynności do wykonania.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23967770_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/05/2010