Konfiguracja produktu

Program Norton 360 wymaga skonfigurowania oprogramowania Symantec Security Driver w celu otwarcia okna Mapa zabezpieczeń sieci. Przy otwarciu okna Mapa zabezpieczeń sieci po raz pierwszy program Norton 360 umożliwia zainstalowanie oprogramowania Symantec Security Driver. Po skonfigurowania oprogramowania Symantec Security Driver można używać okna Mapa zabezpieczeń sieci i jego funkcji.

Proces instalacji oprogramowania Symantec Security Driver przerywa chwilowo połączenie sieciowe.

Jeśli instalacja oprogramowania Symantec Security Driver napotka błąd, program Norton 360 tworzy szczegółowy raport. Opcja Wyślij umożliwia wysłanie szczegółowego raportu do firmy Symantec w celu dalszej analizy. Można także użyć opcji Anuluj, aby nie wysyłać raportu do firmy Symantec.

Tworzony przez program Norton 360 szczegółowy raport jest całkowicie poufny, anonimowy i nie zawiera żadnych danych osobowych.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v23954056_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2009