Inne produkty

Konfiguracja produktu

Program Norton 360 Online wymaga skonfigurowania oprogramowania Symantec Security Driver w celu otwarcia okna Mapa zabezpieczeń sieci. Przy otwarciu okna Mapa zabezpieczeń sieci po raz pierwszy program Norton 360 Online umożliwia zainstalowanie oprogramowania Symantec Security Driver. Po skonfigurowania oprogramowania Symantec Security Driver można używać okna Mapa zabezpieczeń sieci i jego funkcji.

Proces instalacji oprogramowania Symantec Security Driver przerywa chwilowo połączenie sieciowe.

Czasami instalacja oprogramowania Symantec Security Driver może napotkać błąd systemowy przerywający proces instalacji. Należy wówczas ponownie uruchomić komputer i ponownie użyć opcji Mapa zabezpieczeń sieci, aby zainstalować składnik.

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Wyświetlanie urządzeń na mapie zabezpieczeń sieci

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23954053_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/04/2011