Konfiguracja produktu

Program Norton 360 Online wymaga skonfigurowania oprogramowania Symantec Security Driver w celu otwarcia okna Mapa zabezpieczeń sieci. Przy otwarciu okna Mapa zabezpieczeń sieci po raz pierwszy program Norton 360 Online umożliwia zainstalowanie oprogramowania Symantec Security Driver. Po skonfigurowania oprogramowania Symantec Security Driver można używać okna Mapa zabezpieczeń sieci i jego funkcji.

Proces instalacji oprogramowania Symantec Security Driver przerywa chwilowo połączenie sieciowe.

Okno Konfiguracja produktu ułatwia proces konfiguracji oprogramowania Symantec Security Driver. Opcja Kontynuuj umożliwia rozpoczęcie instalacji sterownika. Po ukończeniu instalacji okno Konfiguracja produktu powiadamia o powodzeniu instalacji oprogramowania Symantec Security Driver. Opcja Zamknij umożliwia zamknięcie okna Konfiguracja produktu i wyświetlenie okna Mapa zabezpieczeń sieci.

Mapa zabezpieczeń sieci - informacje

Wyświetlanie urządzeń na mapie zabezpieczeń sieci

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v23953982_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 09/02/2011