Inne produkty

Konfiguracja produktu

Program Norton 360 wymaga skonfigurowania oprogramowania Symantec Security Driver w celu otwarcia okna Mapa zabezpieczeń sieci. Przy otwarciu okna Mapa zabezpieczeń sieci po raz pierwszy program Norton 360 umożliwia zainstalowanie oprogramowania Symantec Security Driver. Po skonfigurowania oprogramowania Symantec Security Driver można używać okna Mapa zabezpieczeń sieci i jego funkcji.

Proces instalacji oprogramowania Symantec Security Driver przerywa chwilowo połączenie sieciowe.

Okno Konfiguracja produktu ułatwia proces konfiguracji oprogramowania Symantec Security Driver. Opcja Kontynuuj umożliwia rozpoczęcie instalacji sterownika. Po ukończeniu instalacji okno Konfiguracja produktu powiadamia o powodzeniu instalacji oprogramowania Symantec Security Driver. Opcja Zamknij umożliwia zamknięcie okna Konfiguracja produktu i wyświetlenie okna Mapa zabezpieczeń sieci.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23953982_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2009