Inne produkty

Wydajność

Funkcja System Insight zapewnia centralną lokalizację, w której można sprawdzać i monitorować operacje przeprowadzane w systemie. Funkcja System Insight wyświetla takie informacje w oknie Wydajność. Możliwe jest przeglądanie miesięcznej historii ważnych operacji systemowych wykonanych przez użytkownika z ostatnich trzech miesięcy. Możliwe jest analizowanie wpływu programu Norton 360 na wydajność komputera.

W oknie Wydajność dostępne są następujące opcje:

Wykres zdarzeń

Graficzna reprezentacja ważnych operacji systemowych.

Są to operacje takie, jak instalacje aplikacji, pobieranie aplikacji, optymalizacje dysków, wykrycia zagrożeń, alerty dotyczące wydajności lub skanowania szybkie. Operacje są wyświetlane na wykresie jako ikony lub paski. Opis poszczególnych ikon i pasków jest wyświetlany z prawej strony wykresu. Za pomocą kart u góry wykresu można uzyskać szczegóły dotyczące bieżącego miesiąca i szczegóły dotyczące poprzednich dwóch miesięcy. Po przesunięciu wskaźnika myszy nad ikonę wyświetlane jest okno wyskakujące, zawierające szczegóły dotyczące operacji. Łącze Wyświetl szczegóły w oknie wyskakującym umożliwia wyświetlenie dodatkowych szczegółów dotyczących operacji przedstawionych w oknie Historia zabezpieczeń.

Optymalizuj

Umożliwia zoptymalizowanie woluminu rozruchowego w celu skrócenia czasu uruchamiania komputera.

Optymalizacja woluminu systemowego zwiększa użyteczne wolne miejsce na dysku, grupując pliki według częstości uzyskiwania dostępu do nich.

Wykres wydajności

Graficzna reprezentacja wykorzystania procesora i pamięci.

Wykresy procesora i pamięci są generowanymi w czasie rzeczywistym wykresami wykorzystania procesora i pamięci. Na wykresie przedstawiona jest wydajność w każdej sekundzie z okresu około 90 minut lub od chwili uruchomienia komputera. Dane na wykresie są aktualizowane co 15 sekund.

Wykres przebiega od prawej do lewej, a najnowsze dane pojawiają się na prawym krańcu wykresu. Niebieski wzór na wykresie przedstawia ogólne obciążenie systemu, a żółty wzór przedstawia obciążenie przez produkt marki Norton. Szare bloki oznaczone jako Bezczynny wskazują okres bezczynności komputera. Za pomocą opcji Powiększenie można uzyskać powiększony widok albo dane historyczne wykresu procesora lub pamięci.

Można użyć następujących opcji funkcji Powiększenie:

 • 10 min

  Umożliwia wyświetlenie powiększonego widoku wykorzystania procesora lub pamięci z ostatnich 10 minut

 • 30 min

  Umożliwia wyświetlenie powiększonego widoku wykorzystania procesora lub pamięci z ostatnich 30 minut

 • 90 min

  Umożliwia wyświetlenie domyślnego okresu wydajności równego 90 minutom

 • 1 d

  Umożliwia wyświetlenie historycznych danych wykorzystania procesora lub pamięci z ostatniej doby

 • 1 t

  Umożliwia wyświetlenie historycznych danych wykorzystania procesora lub pamięci z ostatniego tygodnia

 • 1 m

  Umożliwia wyświetlenie historycznych danych wykorzystania procesora lub pamięci z ostatniego miesiąca

Po kliknięciu w dowolnym miejscu wykresu procesora program Norton 360 wyświetla listę procesów wykorzystujących najwięcej zasobów w danym punkcie czasowym. Wyświetlany jest również procent wykorzystania przez poszczególne procesy. Można kliknąć proces dostępny na liście, aby uzyskać więcej informacji o procesie w oknie Informacje o pliku.

Po kliknięciu w dowolnym miejscu wykresu pamięci program Norton 360 wyświetla trzy procesy wykorzystujące najwięcej pamięci w danym punkcie czasowym. Wyświetlana jest również dokładna ilość pamięci wykorzystana przez poszczególne procesy. Można kliknąć proces dostępny na liście, aby uzyskać więcej informacji o procesie w oknie Informacje o pliku.

Norton - zadania

Zapewnia dostęp do okna Norton - zadania, w którym można wyświetlić szczegóły zadań produktu marki Norton aktualnie uruchomionych w tle.

Wyświetlane są szczegóły takie, jak sygnatura czasowa, czas trwania i stan zadań wykonywanych w tle. Szczegóły obejmują również typ zasilania wymagany do uruchomienia zadania i informacje, czy zadanie było uruchamiane w czasie bezczynności. Można również uruchomić lub zatrzymać zadanie wykonywane w tle. Ponadto w oknie Norton - zadania można włączyć lub wyłączyć tryb dyskretny i określić limit czasu bezczynności.

Ochrona Insight

Zapewnia dostęp do okna Sieć Norton Insight Network, w którym można wyświetlić szczegóły dotyczące znanych prawidłowych i nieprawidłowych plików.

Można sprawdzić łączną liczbę plików przeanalizowanych przez firmę Symantec we wspólnocie użytkowników produktów marki Norton. Można także sprawdzić łączną liczbę komputerów dostępnych we wspólnocie i dostarczających dane. Można sprawdzić liczbę zaufanych plików dostępnych na komputerze.

Oceny aplikacji

Zapewnia dostęp do okna Norton Insight - oceny aplikacji, w którym można sprawdzić szczegóły istotnych plików.

Są to szczegóły takie, jak nazwa pliku, poziom zaufania, użytkowanie we wspólnocie, wykorzystanie zasobów i data wykrycia.

Łącze Więcej informacji umożliwia dostęp do internetowej strony samouczków, zawierającej dodatkowe informacje o pliku.

„Optymalizowanie woluminu rozruchowego”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23953979_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 12/10/2010