Inne produkty

Automatyczne zapamiętywanie ruchu IPv6 pomijającego translację adresów sieciowych

IPv6 to następna wersja protokołu IP. Niektóre przewagi protokołu IPv6 nad protokołem IPv4 to większa przestrzeń adresowa, bezstanowa automatyczna konfiguracja adresu, mobilność i zabezpieczenia warstwy sieci.

Wiele hostów i sieci obsługuje już wersję protokołu IPv6. Niemniej jednak, część Internetu jeszcze nie stosująca protokołu IPv6 to urządzenia NAT protokołu IPv4.

Urządzenia NAT zapewniają usługę translacji adresów sieciowych, czyli procedurę modyfikowania informacji o adresie sieciowym w nagłówkach pakietów datagramów. Technika translacji adresów sieciowych ukrywa przestrzeń adresową pakietu danych w innej przestrzeni adresu publicznego. Dzięki temu każdy host w sieci prywatnej może uzyskać dostęp do Internetu przy użyciu jednego publicznego adresu IP. W bieżącym scenariuszu przejścia z protokołu IPv4 do wersji IPv6 urządzenia NAT są rzadko aktualizowane lub wymieniane. W celu rozwiązania tego problemu firma Microsoft opracowała mechanizm tworzenia tuneli o nazwie Teredo.

Teredo to technologia przejścia do protokołu IPv6 umożliwiająca komunikację IPv6 między hostami IPv6/IPv4 znajdującymi się za jednym lub wieloma urządzeniami NAT protokołu IPv4. Gdy stosowany jest protokół Teredo, pakiety danych IPv6 są przesyłane między hostami jako komunikaty UDP protokołu IPv4.

Program Norton 360 Online zawiera opcję Automatyczne zapamiętywanie ruchu IPv6 pomijającego translację adresów w celu kontrolowania ruchu sieciowego używającego protokołu Teredo do komunikacji z komputerem użytkownika.

Opcja Automatyczne zapamiętywanie ruchu IPv6 pomijającego translację adresów jest dostępna tylko wówczas, gdy włączona jest funkcja Automatyczna kontrola programów. Opcja Automatyczne zapamiętywanie ruchu IPv6 pomijającego translację adresów sieciowych jest domyślnie włączona. W takim przypadku program Norton 360 Online zezwala na cały ruch IPv6 pomijający translację adresów sieciowych.

Po wyłączeniu funkcji Automatyczne zapamiętywanie ruchu IPv6 pomijającego translację adresów program Norton 360 Online blokuje ruch protokołu IPv6 pomijający translację adresów sieciowych. Jeśli wyłączona jest również funkcja Automatyczna kontrola programów, program Norton 360 Online wyświetla alerty po każdym wykryciu ruchu IPv6 pomijającego translację adresów sieciowych. Alerty zawierają monit o określenie, czy program Norton 360 Online ma zezwolić na ruch, czy też go zablokować.

Niektóre funkcje systemu Windows 7, takie jak Remote Media Experience i Pomoc zdalna działają jedynie wówczas, gdy funkcja Automatyczne zapamiętywanie ruchu IPv6 pomijającego translację adresów jest włączona.

Wszystkie alerty zapory wyświetlane wówczas, gdy nieznany program próbuje uzyskać dostęp do Internetu, zawierają informacje wskazujące, czy ruch sieciowy pochodzi z tuneli Teredo.

Reguły programów - informacje

Ustawienia zaawansowane inteligentnej zapory - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23953846_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/10/2011