Wyłączanie lub włączanie funkcji Kwerenda internetowa

Funkcja Norton AntiSpam stosuje filtry lokalne do identyfikowania spamu. Wiadomości e-mail, których filtry lokalne nie identyfikują jako spam są następnie dodatkowo skanowane przy użyciu filtru Kwerenda internetowa. Filtr Kwerenda internetowa analizuje wartości mieszania sygnatury i adresu URL wiadomości e-mail w celu zaklasyfikowania ich jako prawidłowych wiadomości e-mail lub spamu.

Jeśli wiadomość e-mail zostaje zidentyfikowana jako spam, funkcja Norton AntiSpam zmienia temat wiadomości e-mail. Następnie funkcja Norton AntiSpam przesyła wiadomość e-mail do programu pocztowego. Na podstawie wstępnie zdefiniowanych reguł poczty e-mail program pocztowy przenosi następnie wiadomość e-mail do folderu Wiadomości-śmieci lub folderu Norton AntiSpam.

Firma Symantec zaleca zachowanie opcji Kwerenda internetowa włączonej. Wyłączenie funkcji Kwerenda internetowa zwiększa ryzyko otrzymania spamu zawierającego adresy URL wyłudzania danych lub spamerów.

Aby wyłączyć filtr Kwerenda internetowa:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

  3. Na karcie Filtr, w wierszu Kwerenda internetowa przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  4. Kliknij przycisk Zastosuj.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć filtr Kwerenda internetowa:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

  3. Na karcie Filtr, w wierszu Kwerenda internetowa przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

  4. Kliknij przycisk Zastosuj.

  5. Kliknij przycisk OK

Kwerenda internetowa - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v23921105_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/10/2011