Inne produkty

Kwerenda internetowa - informacje

Wraz z rosnącym użytkowaniem poczty elektronicznej wielu użytkowników otrzymuje niechciane wiadomości e-mail o charakterze reklamowym, znane jako spam. Spam nie tylko utrudnia identyfikację użytecznych wiadomości e-mail, ale czasami zawiera także obraźliwe treści i obrazy. Kwerenda internetowa to funkcja programu Norton AntiSpam, której program Norton 360 używa do sprawniejszego klasyfikowania wiadomości e-mail.

Skuteczne filtrowanie spamu jest możliwe, gdy każda wiadomość e-mail otrzymana przez użytkownika jest skanowana przy użyciu różnych filtrów. Przy zaledwie dwóch poziomach filtrowania wiadomości e-mail duży odsetek prawidłowych wiadomoۣi e-mail jest nieprawidłowo klasyfikowany jako spam i na odwrót. Aby uniknąć takich błędnych klasyfikacji, funkcja Norton AntiSpam stosuje różne filtry. Każdy filtr wiadomości e-mail stosuje odmienne podejście do odfiltrowywania spamu od prawidłowych wiadomości e-mail.

Wiadomości e-mail otrzymane w programie pocztowym przechodzą skanowanie przy użyciu różnych filtrów lokalnych funkcji Norton AntiSpam. Filtry lokalne funkcji stosują techniki list dozwolonych i niedozwolonych nadawców oraz opatentowaną technologię filtrowania w celu klasyfikowania wiadomości jako prawidłowych lub spamu. Jeśli filtr lokalny zaklasyfikuje wiadomość e-mail jako spam, funkcja Norton AntiSpam zmienia temat wiadomości e-mail. Następnie funkcja Norton AntiSpam przesyła wiadomość e-mail do programu pocztowego. Jeśli jednak filtry lokalne zaklasyfikują wiadomość e-mail jako prawidłową, funkcja Norton AntiSpam zbiera informacje takie jak sygnatura i wartości mieszania adresu URL wiadomości e-mail. Funkcja Norton AntiSpam wysyła następnie te informacje do filtru Kwerenda internetowa w celu dodatkowej analizy.

Filtr Kwerenda internetowa analizuje wartości mieszania sygnatury i adresu URL wiadomości e-mail, a następnie wysyła raport z analizy do funkcji Norton AntiSpam. Jeśli wiadomość e-mail zostanie zaklasyfikowana jako spam, funkcja Norton AntiSpam zmienia temat wiadomości e-mail i wysyła ją do programu pocztowego. Na podstawie wstępnie zdefiniowanych reguł poczty e-mail program pocztowy przenosi następnie wiadomość e-mail do folderu Wiadomości-śmieci lub folderu Norton AntiSpam.

Firma Symantec zaleca zachowanie opcji Kwerenda internetowa włączonej. Wyłączenie funkcji Kwerenda internetowa zwiększa ryzyko otrzymania spamu zawierającego adresy URL wyłudzania danych lub spamerów.

Opcję Kwerenda internetowa można włączyć lub wyłączyć w oknie Ustawienia ochrony antyspamowej programu Norton 360.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23921102_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/04/2010