Inne produkty

Ustawianie opcji Opinia

Wiadomości e-mail w programie pocztowym mogą czasem zostać nieprawidłowo zaklasyfikowane jako spam lub na odwrót. Opcja Opinia umożliwia wysłanie jako informacji zwrotnych nieprawidłowo zaklasyfikowanej wiadomości e-mail do firmy Symantec w celu analizy.

Opcja Opinia jest dostępna tylko w przypadku, gdy na komputerze zainstalowany jest program Microsoft Outlook lub Outlook Express.

Aby ustawić opcję Opinia:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

 2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antyspamowa.

 3. Na karcie Adresy, w wierszu Opinia wybierz dowolną z poniższych trzech opcji:

  Wł.

  Powoduje automatyczne wysyłanie nieprawidłowo zaklasyfikowanej wiadomości e-mail do firmy Symantec, gdy użytkownik zaklasyfikuje wiadomość jako spam lub prawidłową.

  Zapytaj

  Powoduje wyświetlenie monitu, zanim funkcja Norton AntiSpam wyśle nieprawidłowo zaklasyfikowaną wiadomość e-mail do firmy Symantec, gdy użytkownik zaklasyfikuje wiadomość jako spam lub prawidłową.

  Wył.

  Powoduje niewysyłanie nieprawidłowo zaklasyfikowanych wiadomości e-mail do firmy Symantec.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać zmiany.

„Konfigurowanie funkcji Integracja z klientem”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23921098_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/10/2010