Inne produkty

Konfigurowanie opcji Powiadomienia funkcji Download Insight

Za pomocą opcji Powiadomienia funkcji Download Insight można wybrać, kiedy funkcja Download Insight ma wyświetlać powiadomienia.

Domyślnie opcja Powiadomienia funkcji Download Insight jest włączona. W takim przypadku program Norton 360 powiadamia użytkownika o każdym pobraniu pliku wykonywalnego.

Gdy opcja Powiadomienia funkcji Download Insight ma ustawienie Tylko zagrożenia, funkcja Download Insight powiadamia użytkownika jedynie o pobraniu zainfekowanego lub podejrzanego pliku wykonywalnego.

Gdy opcja Powiadomienia funkcji Download Insight ma ustawienie Tylko zagrożenia, nie powoduje to wyłączenia analizy żadnych innych pobieranych plików wykonywalnych. Bez względu na to, czy wyświetlane są powiadomienia dotyczące wszystkich plików, wszystkie operacje funkcji Download Insight są rejestrowane przez funkcję Historia zabezpieczeń. Zestawienie alertów i powiadomień funkcji Download Insight można sprawdzić w oknie Historia zabezpieczeń.

Aby skonfigurować opcję Powiadomienia funkcji Download Insight:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w obszarze Download Intelligence, w wierszu Powiadomienia funkcji Download Insight wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby otrzymywać powiadomienia funkcji Download Insight tylko w przypadku pobrania zainfekowanych lub podejrzanych plików wykonywalnych, przesuń przełącznik Powiadomienia funkcji Download Insight w prawo, w położenie Tylko zagrożenia.

    • Aby otrzymywać powiadomienia funkcji Download Insight w przypadku wszystkich pobieranych plików, przesuń przełącznik Powiadomienia funkcji Download Insight w lewo, w położenie .

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

„Funkcja Download Insight - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920957_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 12/08/2010