Inne produkty

Wykryto zagrożenie

Okno Wykryto zagrożenie jest wyświetlane po wykryciu przez program Norton 360 Online zagrożenia na komputerze użytkownika. Okno to umożliwia sprawdzenie szczegółów dotyczących zagrożenia o wybranie działania, które program Norton 360 Online ma podjąć wobec zagrożenia. Dostęp do okna Wykryto zagrożenie można uzyskać w każdej chwili z kategorii Najnowsza historia, Pełna historia, Wyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa, Niewyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa oraz Kwarantanna w oknie Historia zabezpieczeń.

Okno Wykryto zagrożenie zawiera ogólne informacje o zagrożeniu: jego możliwe oddziaływanie na komputer oraz zalecane w jego przypadku działanie. W oknie tym można również sprawdzić informacje o dacie wydania, użytkowaniu we wspólnocie, typie zagrożenia i poziomie dotkliwości zagrożenia. Można także sprawdzić szczegóły użytkowania we wspólnocie, aby ustalić, czy plik jest zaufany. Oprócz tych szczegółów, wyświetlany jest adres URL ewentualnego źródła, z którego pobrane zostało zagrożenie bezpieczeństwa. Na podstawie informacji wyświetlanych w tym oknie użytkownik może wybrać działanie, które ma być podjęte wobec zagrożenia.

Okno Wykryto zagrożenie zawiera różne opcje umożliwiające wybranie żądanego działania wobec zagrożenia bezpieczeństwa. Opcje wyświetlane w oknie są różne, w zależności od typu zagrożenia i jego poziomu dotkliwości. Opcje te umożliwiają wybranie odpowiedniego działania wobec zagrożenia.

Poniżej przedstawiono niektóre opcje dostępne w tym oknie:

Przywróć i wyklucz ten plik

Umożliwia przywrócenie wybranego elementu z kwarantanny bez naprawy do oryginalnej lokalizacji i wykluczenie elementu z wykrywania podczas następnych skanowań. Aby nie wykluczać elementu ze skanowań w przyszłości, należy wyczyścić pole wyboru dostępne Przywracanie z kwarantanny.

Ta opcja jest dostępna w przypadku wykrytych wirusów i zagrożeń innych niż wirusy.

Usuń ten plik (może spowodować zamknięcie przeglądarki) (zalecane)

Usuwa zagrożenie bezpieczeństwa z komputera i przenosi je do kwarantanny.

Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa wymagających uwagi użytkownika.

Naprawa ręczna (zalecane)

Umożliwia wyeliminowanie zagrożenia za pomocą narzędzia ręcznej naprawy.

W razie ręcznego wyeliminowania zagrożenia należy usunąć informacje o zagrożeniu z okna Historia zabezpieczeń.

Zezwól temu programowi na kontynuację

Umożliwia zainstalowanie i wykonanie pliku wykonywalnego.

Wyklucz ten program

Wyklucza zagrożenie bezpieczeństwa ze skanowania w przyszłości.

Program Norton 360 Online dodaje zagrożenie bezpieczeństwa do odpowiedniej listy wykluczeń.

Usuń z historii

Usuwa wybrane zagrożenie bezpieczeństwa z dziennika funkcji Historia zabezpieczeń.

Uzyskaj pomoc (zalecane)

Otwiera internetową witrynę centrum Symantec Security Response.

Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa wymagających uwagi użytkownika i ręcznego usunięcia. W internetowej witrynie centrum Symantec Security Response można znaleźć instrukcje usuwania ręcznego i inne informacje na temat zagrożenia.

Prześlij do firmy Symantec

Wysyła zagrożenie bezpieczeństwa do firmy Symantec w celu analizy.

W niektórych przypadkach program Norton 360 Online może nie zidentyfikować elementu jako zagrożenia bezpieczeństwa, ale użytkownik podejrzewa, że element jest zainfekowany. W takich przypadkach można użyć tej opcji, aby przesłać element do firmy Symantec w celu dalszej analizy.

Reagowanie na zagrożenia wykryte podczas skanowania - informacje

Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa

Historia zabezpieczeń - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920903_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 18/10/2011