Inne produkty

Wykryto zagrożenie

Okno Wykryto zagrożenie jest wyświetlane po wykryciu przez program Norton 360 zagrożenia na komputerze użytkownika. Okno to umożliwia sprawdzenie szczegółów dotyczących zagrożenia o wybranie działania, które program Norton 360 ma podjąć wobec zagrożenia. Dostęp do okna Wykryto zagrożenie można uzyskać w każdej chwili z kategorii Najnowsza historia, Pełna historia, Wyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa, Niewyeliminowane zagrożenia bezpieczeństwa oraz Kwarantanna w oknie Historia zabezpieczeń.

Okno Wykryto zagrożenie zawiera ogólne informacje o zagrożeniu: jego możliwe oddziaływanie na komputer oraz zalecane w jego przypadku działanie. W oknie tym można również sprawdzić informacje o dacie wydania, użyciu zasobów, użytkowaniu we wspólnocie i poziomie dotkliwości zagrożenia. Szczegóły użycia zasobów przedstawiają oddziaływanie zagrożenia na wydajność komputera. Można także sprawdzić szczegóły użytkowania we wspólnocie, aby ustalić, czy plik jest zaufany. Oprócz tych szczegółów, wyświetlany jest adres URL ewentualnego źródła, z którego pobrane zostało zagrożenie bezpieczeństwa. Na podstawie informacji wyświetlanych w tym oknie użytkownik może wybrać działanie, które ma być podjęte wobec zagrożenia.

Okno Wykryto zagrożenie zawiera różne opcje umożliwiające wybranie żądanego działania wobec zagrożenia bezpieczeństwa. Opcje wyświetlane w oknie są różne, w zależności od typu zagrożenia i jego poziomu dotkliwości. Opcje te umożliwiają wybranie odpowiedniego działania wobec zagrożenia.

Poniżej przedstawiono niektóre opcje dostępne w tym oknie:

Przywróć

Umożliwia przywrócenie zagrożenia bezpieczeństwa z kwarantanny do oryginalnej lokalizacji na komputerze.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykrytych zagrożeń wirusowych.

Przywróć i wyklucz ten plik

Umożliwia przywrócenie wybranego elementu z kwarantanny bez naprawy do oryginalnej lokalizacji i wykluczenie elementu z wykrywania podczas następnych skanowań. Aby nie wykluczać elementu ze skanowań w przyszłości, należy wyczyścić pole wyboru dostępne Przywracanie z kwarantanny.

Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku wykrytych zagrożeń innych niż wirusy.

Usuń ten plik (może spowodować zamknięcie przeglądarki) (zalecane)

Usuwa zagrożenie bezpieczeństwa z komputera i przenosi je do kwarantanny.

Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa wymagających uwagi użytkownika.

Zezwól temu programowi na kontynuację

Umożliwia zainstalowanie i wykonanie pliku wykonywalnego.

Wyklucz ten program

Wyklucza zagrożenie bezpieczeństwa ze skanowania w przyszłości.

Program Norton 360 dodaje zagrożenie bezpieczeństwa do odpowiedniej listy wykluczeń.

Usuń z historii

Usuwa wybrane zagrożenie bezpieczeństwa z dziennika funkcji Historia zabezpieczeń.

Uzyskaj pomoc (zalecane)

Otwiera internetową witrynę centrum Symantec Security Response.

Opcja ta jest dostępna tylko w przypadku zagrożeń bezpieczeństwa wymagających uwagi użytkownika i ręcznego usunięcia. W internetowej witrynie centrum Symantec Security Response można znaleźć instrukcje usuwania ręcznego i inne informacje na temat zagrożenia.

Prześlij do firmy Symantec

Wysyła zagrożenie bezpieczeństwa do firmy Symantec w celu analizy.

W niektórych przypadkach program Norton 360 może nie zidentyfikować elementu jako zagrożenia bezpieczeństwa, ale użytkownik podejrzewa, że element jest zainfekowany. W takich przypadkach można użyć tej opcji, aby przesłać element do firmy Symantec w celu dalszej analizy.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920903_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010