Inne produkty

Ochrona Insight

Funkcja Ochrona Insight uzyskuje dostęp do programu Norton Community Watch w celu pobrania informacji o nowych zagrożeniach. W celu używania funkcji Ochrona Insight komputer musi mieć połączenie z Internetem. Jeśli opcja Ochrona Insight jest włączona, program Norton 360 przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight. Skanowanie sieci przez funkcję Insight stosuje technologię Cloud, w której serwer zdalny w Internecie zawiera najnowsze definicje wirusów. Program Norton 360 przeprowadza skanowanie komputera w poszukiwaniu najnowszych zagrożeń bezpieczeństwa. Gdy program Norton 360 przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight, używa definicji wirusów dostępnych lokalnie i na serwerze Cloud. Program Norton 360 zapewnia dodatkową ochronę przy użyciu najnowszych definicji z serwerów Cloud, a nie tylko definicji dostępnych lokalnie na komputerze.

Program Norton 360 przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight jedynie wówczas, gdy opcja Ochrona Insight jest włączona. Domyślnie opcja Ochrona Insight jest włączona. Opcja Ochrona Insight znajduje się na karcie Skanowania i zagrożenia w oknie ustawień funkcji Ochrona przed wirusami.

Jeśli opcja Ochrona Insight jest włączona, program Norton 360 jednocześnie przeprowadza skanowanie tradycyjne i skanowanie sieci przez funkcję Insight. Tradycyjne skanowanie używa definicji z systemu lokalnego, a skanowanie sieci przez funkcję Insight używa definicji z serwera. Jeśli opcja Ochrona Insight jest wyłączona, program Norton 360 przeprowadza jedynie tradycyjne skanowanie.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920900_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/08/2010