Wyłączanie lub włączanie funkcji Ochrona SONAR

Funkcja SONAR chroni komputer przed destrukcyjnym kodem, zanim definicje wirusów zostaną udostępnione na serwerze LiveUpdate. Domyślnie funkcja Ochrona SONAR jest włączona w celu prewencyjnego wykrywania nieznanych zagrożeń bezpieczeństwa na komputerze.

Po wyłączeniu funkcji Ochrona SONAR wyświetlany jest alert systemu ochrony. Alert ten umożliwia określenie czasu, przez który funkcja Ochrona SONAR ma być wyłączona.

Gdy funkcja Automatyczna ochrona jest wyłączona, wyłączona jest również funkcja Ochrona SONAR. W takim przypadku komputer nie jest chroniony przed nowymi zagrożeniami.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Ochrona SONAR :

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

  3. Na karcie Automatyczna ochrona, w obszarze Ochrona w czasie rzeczywistym, w wierszu Ochrona SONAR wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby wyłączyć funkcję Ochrona SONAR, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

    • Aby włączyć funkcję Ochrona SONAR, przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie Wł.

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Ochrona SONAR - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v23920845_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 14/03/2011