Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie funkcji Ochrona Insight

Opcja Ochrona Insight umożliwia programowi Norton 360 przeprowadzanie skanowania sieci przez funkcję Insight na komputerze

Jeśli opcja Ochrona Insight jest włączona, program Norton 360 jednocześnie przeprowadza skanowanie tradycyjne i skanowanie sieci przez funkcję Insight. Tradycyjne skanowanie używa definicji z systemu lokalnego, a skanowanie sieci przez funkcję Insight używa definicji z serwera Cloud. Jeśli opcja Ochrona Insight jest wyłączona, program Norton 360 przeprowadza jedynie tradycyjne skanowanie.

Program Norton 360 przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight jedynie wówczas, gdy opcja Ochrona Insight jest włączona. Domyślnie opcja Ochrona Insight jest włączona.

Skanowanie sieci przez funkcję Insight obsługuje tylko Szybkie skanowanie przez funkcję Insight Network oraz skanowanie sieci przez funkcję Insight w menu kontekstowym. Skanowanie sieci przez funkcję Insight nie obsługuje skanowania szybkiego w ramach pełnego skanowania systemu podczas bezczynności. Nie obsługuje także pełnego skanowania systemu, skanowania antywirusowego poczty e-mail, skanowania pojedynczego pliku pakietu Office ani skanowania funkcji Automatyczna ochrona.

Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Ochrona Insight:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ochrona antywirusowa.

  3. W oknie ustawień funkcji Ochrona antywirusowa kliknij pozycję Skanowania i zagrożenia.

  4. W wierszu Ochrona Insight wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby wyłączyć funkcję Ochrona Insight, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

    • Aby włączyć funkcję Ochrona Insight, przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

  5. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

„Skanowanie sieci przez funkcję Insight - informacje”

„Ustawienia skanowań i zagrożeń - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920839_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 10/08/2010