Inne produkty

Skanowanie sieci przez funkcję Insight - informacje

Skanowanie sieci przez funkcję Insight stosuje technologię Cloud, w której serwer zdalny w Internecie zawiera najnowsze definicje wirusów. Program Norton 360 Online przeprowadza skanowanie komputera w poszukiwaniu najnowszych zagrożeń bezpieczeństwa. Gdy program Norton 360 Online przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight, używa definicji wirusów dostępnych lokalnie i na serwerze Cloud. Program Norton 360 Online zapewnia dodatkową ochronę przy użyciu najnowszych definicji z serwerów Cloud, a nie tylko definicji dostępnych lokalnie na komputerze.

Program Norton 360 Online przeprowadza skanowanie sieci przez funkcję Insight jedynie wówczas, gdy opcja Ochrona Insight jest włączona. Domyślnie opcja Ochrona Insight jest włączona. Opcja Ochrona Insight znajduje się na karcie Skanowania i zagrożenia w oknie ustawień funkcji Ochrona przed wirusami.

Jeśli opcja Ochrona Insight jest włączona, program Norton 360 Online jednocześnie przeprowadza skanowanie tradycyjne i skanowanie sieci przez funkcję Insight. Tradycyjne skanowanie używa definicji z systemu lokalnego, a skanowanie sieci przez funkcję Insight używa definicji z serwera Cloud.

Wykrycie zagrożenia na podstawie definicji z serwera Cloud jest identyczne z wykryciem zagrożenia na podstawie definicji lokalnych. Definicje na serwerze Cloud są jednak określone przy użyciu dodatkowych danych o wykrytych zagrożeniach, wskazujących że uzyskano je z Internetu. Definicje na serwerze Cloud podają ogólną nazwę wykrytego zagrożenia, a definicje lokalne podają określoną nazwę wykrytego zagrożenia. Na przykład w przypadku wykrycia konia trojańskiego w wynikach skanowania sieci przez funkcję Insight wyświetlana jest nazwa Cloud.Trojan, a w wynikach skanowania przy użyciu definicji lokalnych wyświetlana może być nazwa Trojan.Foo.

Jeśli tradycyjne skanowanie zostanie ukończone przed ukończeniem skanowania sieci przez funkcji Insight, wyświetlany jest stan postępu Skanowanie sieci przez funkcję Insight.

Skanowanie sieci przez funkcję Insight obsługuje skanowanie szybkie, skanowanie sieci przez funkcję Insight w menu kontekstowym, skanowanie komunikatorów internetowych i skanowanie funkcji Download Insight. Nie obsługuje skanowania antywirusowego poczty e-mail, pełnego skanowania systemu ani skanowania funkcji Automatyczna ochrona.

Jeśli opcja Ochrona Insight jest włączona, można ręcznie uruchomić następujące typy skanowań sieci przez funkcję Insight:

  • Szybkie skanowanie przez funkcję Insight Network

    Program Norton 360 Online jednocześnie przeprowadza tradycyjne skanowanie szybkie i Szybkie skanowanie przez funkcję Insight Network w celu przeskanowania obszarów komputera najczęściej infekowanych przez wirusy. Program Norton 360 Online przeprowadza również Szybkie skanowanie przez funkcję Insight Network jednocześnie ze skanowaniem szybkim podczas bezczynności.

    Skanowanie sieci przez funkcję Insight nie obsługuje skanowania szybkiego w ramach pełnego skanowania systemu podczas bezczynności.

  • Skanowanie sieci przez funkcję Insight w menu kontekstowym

    Gdy użytkownik kliknie plik prawym przyciskiem myszy, w menu skrótów wyświetlane jest polecenie Norton 360 Online i opcja Skanowanie sieci przez funkcję Insight. Polecenie to umożliwia skanowanie pliku zarówno przy użyciu definicji lokalnych, jak i definicji z serwera Cloud.

    Polecenie Skanowanie sieci przez funkcję Insight jest dostępne tylko dla pojedynczych plików.

Wyłączanie lub włączanie funkcji Ochrona Insight

Skanowania programu Norton 360 Online - informacje

Ustawienia skanowań i zagrożeń - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920836_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/03/2011