Inne produkty

Usuwanie programów z listy Programy określone przez użytkownika

Program można usunąć z listy Programy trybu cichego. Program Norton 360 Online nie włącza trybu cichego, gdy znowu wykryje uruchomione wystąpienie usuniętego z listy programu.

Można również usunąć uruchomiony program z listy Programy trybu cichego. Jeśli jednak tryb cichy jest włączony, zostanie wyłączony dopiero po zamknięciu wszystkich uruchomionych wystąpień programów z listy. Nie można wyłączyć trybu cichego, usuwając uruchomiony program z listy.

Aby usunąć program:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W sekcji Ustawienia trybu cichego, w obszarze Tryb cichy przy wykryciu, w wierszu Programy określone przez użytkownika kliknij pozycję Konfiguruj.

  4. W oknie Programy trybu cichego wybierz program, który chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  5. W oknie dialogowym potwierdzenia kliknij przycisk Tak.

  6. W oknie Programy trybu cichego kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk OK.

Programy określone przez użytkownika - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920788_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 03/10/2011