Inne produkty

Dodawanie programów do listy Programy określone przez użytkownika

Programy, dla których program Norton 360 Online ma włączać tryb cichy, można ręcznie dodać do listy Programy trybu cichego. Po wykonaniu programu dodanego do listy program Norton 360 Online wykrywa program i włącza tryb cichy.

Można również dodać uruchomiony program do listy Programy trybu cichego. W przypadku dodania uruchomionego programu program Norton 360 Online nie wykryje bieżącego wystąpienia uruchomionego programu w celu włączenia trybu cichego. Program Norton 360 Online włączy tryb cichy przy następnym wykonaniu programu.

Do listy Programy trybu cichego można dodawać jedynie programy o rozszerzeniu pliku .exe.

Aby dodać program:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W sekcji Ustawienia trybu cichego, w obszarze Tryb cichy przy wykryciu, w wierszu Programy określone przez użytkownika kliknij pozycję Konfiguruj.

  4. W oknie Programy trybu cichego kliknij przycisk Dodaj.

  5. W oknie Dodawanie programu przejdź do lokalizacji pliku, który chcesz dodać do listy Programy trybu cichego.

  6. Zaznacz plik, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  7. W oknie Programy trybu cichego kliknij przycisk OK.

Programy określone przez użytkownika - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920785_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 24/08/2011