Programy określone przez użytkownika - informacje

Program Norton 360 automatycznie włącza tryb cichy po wykryciu sesji nagrywania programu telewizyjnego lub sesji nagrywania dysku. Ponadto można ręcznie dodać programy, dla których program Norton 360 ma włączać tryb cichy, do listy Programy określone przez użytkownika. Gdy program Norton 360 wykryje uruchomione wystąpienie programu dodanego do listy, automatycznie włączy tryb cichy. Gdy włączony jest tryb cichy, program Norton 360 wstrzymuje operacje wykonywane w tle, ale nie wyłącza alertów i powiadomień.

Można również dodać uruchomiony program do listy Programy trybu cichego. W przypadku dodania uruchomionego programu program Norton 360 nie wykryje bieżącego wystąpienia uruchomionego programu w celu włączenia trybu cichego. Program Norton 360 włączy tryb cichy przy następnym wykonaniu programu.

Można również usunąć uruchomiony program z listy Programy trybu cichego. Jeśli jednak tryb cichy jest włączony, zostanie wyłączony dopiero po zamknięciu wszystkich uruchomionych wystąpień programów z listy. Nie można wyłączyć trybu cichego, usuwając uruchomiony program z listy.

Szczegóły programów dodanych do listy Programy trybu cichego lub usuniętych z listy można wyświetlić w oknie Historia zabezpieczeń.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v23920782_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 27/04/2010