Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie funkcji Wykrywanie pełnego ekranu

Opcja Wykrywanie pełnego ekranu w oknie Ustawienia umożliwia automatyczne włączenie lub wyłączenie uproszczonego trybu dyskretnego, gdy program Norton 360 Online wykryje aplikację działającą w trybie pełnoekranowym. Domyślnie opcja Wykrywanie pełnego ekranu jest włączona po instalacji programu Norton 360 Online.

Aby wyłączyć funkcję Wykrywanie pełnego ekranu :

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W wierszu Wykrywanie pełnego ekranu przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć funkcję Wykrywanie pełnego ekranu :

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W wierszu Wykrywanie pełnego ekranu przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

Tryb dyskretny włączany automatycznie - informacje

Tryb dyskretny - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920778_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 22/09/2011