Inne produkty

Wyłączanie lub włączanie funkcji Wykrywanie pełnego ekranu

Opcja Wykrywanie pełnego ekranu w oknie Ustawienia umożliwia automatyczne włączenie lub wyłączenie uproszczonego trybu dyskretnego, gdy program Norton 360 wykryje aplikację działającą w trybie pełnoekranowym. Domyślnie opcja Wykrywanie pełnego ekranu jest włączona po instalacji programu Norton 360.

Aby wyłączyć funkcję Wykrywanie pełnego ekranu:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W obszarze Ustawienia trybu dyskretnego, w wierszu Wykrywanie pełnego ekranu przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Aby włączyć funkcję Wykrywanie pełnego ekranu:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne.

  3. W obszarze Ustawienia trybu gracza, w wierszu Wykrywanie pełnego ekranu przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920778_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 20/04/2010