Inne produkty

Tryb dyskretny włączany automatycznie - informacje

Użytkownik uruchamia aplikację w trybie pełnoekranowym, na przykład w celu obejrzenia filmu, zagrania w grę lub przedstawienia prezentacji. Program Norton 360 wykrywa aplikacje uruchamiane przez użytkownika w trybie pełnoekranowym i automatycznie włącza tryb dyskretny. Gdy włączony jest tryb dyskretny, program Norton 360 pomija większość alertów i wstrzymuje operacje wykonywane w tle. Uruchamiane są tylko operacje związane z ochroną komputera przed wirusami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Ograniczenie operacji wykonywanych w tle do minimum zapewnia również wysoką wydajność komputera. Wstrzymane operacje są wznawiane po zakończeniu używania aplikacji w trybie pełnoekranowym.

Tryb dyskretny zapewnia niezakłócone korzystanie z urządzeń Media Center Extender. Sesja Media Center Extender to rozszerzona sesja systemu Media Center z urządzeniem rozrywkowym, takim jak telewizor. Alerty i powiadomienia wyświetlane podczas sesji Media Center Extender rozłączają sesję między komputerem hosta a urządzeniem rozrywkowym. Program Norton 360 wykrywa sesje urządzeń Media Center Extender jako aktywne aplikacje pełnoekranowe i włącza tryb dyskretny. Gdy włączony jest tryb dyskretny, program Norton 360 pomija alerty i powiadomienia oraz wstrzymuje operacje wykonywane w tle, aby zapewnić niezakłóconą sesję Media Center Extender.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920774_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 15/10/2009