Inne produkty

Opóźnienie zadań automatycznych

Funkcja Opóźnienie zadań automatycznych umożliwia opóźnienie zadań programu marki Norton, które są uruchamiane automatycznie po włączeniu komputera, takich jak automatyczna usługa LiveUpdate. Można ustawić czas opóźnienia zadań automatycznych, po którym program Norton 360 Online ma uruchamiać zadania.

Jeśli zadanie automatyczne produktu marki Norton jest uruchamiane wraz z systemem komputera, wydajność komputera może się obniżyć. Opóźnienie czasu uruchomienia takich automatycznych zadań podnosi wydajność i sprawność komputera.

Można na przykład ustawić opóźnienie zadań automatycznych równe 5 minutom. W takim przypadku zadania automatyczne zostaną automatycznie uruchomione po pięciu minutach od uruchomienia komputera. Można ustawić czas opóźnienia uruchamiania w zakresie od 1 minuty do 20 minut. Czas domyślny to 20 minut.

Listę zadań wykonywanych automatycznie w tle można sprawdzić w oknie Norton - zadania. Zadania automatyczne to:

 • Automatyczna usługa LiveUpdate

 • Tworzenie kopii zapasowej <nazwa zestawu kopii zapasowej>

 • Optymalizator dysków

 • Pełne skanowanie systemu podczas bezczynności

 • Skanowanie szybkie podczas bezczynności

 • Optymalizator Insight

 • Oczyszczacz historii programu Internet Explorer

 • Oczyszczacz plików tymczasowych programu Internet Explorer

 • Norton Community Watch

 • Norton Insight

 • Szybkie aktualizacje

 • Oczyszczacz rejestru systemu Windows

 • Oczyszczacz plików tymczasowych systemu Windows

 • Konserwacja funkcji Ochrona antyspamowa

 • Konserwacja funkcji Licencjonowanie

 • Konserwacja funkcji Insight

 • Konserwacja produktu

Ustawienia administracyjne - informacje

Okno Norton - zadania - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920742_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 06/11/2011