Opóźnienie zadań automatycznych

Funkcja Opóźnienie zadań automatycznych umożliwia opóźnienie zadań programu marki Norton, które są uruchamiane automatycznie po włączeniu komputera, takich jak skanowania podczas bezczynności. Można ustawić czas opóźnienia zadań automatycznych, po którym program Norton 360 ma uruchamiać zadania.

Jeśli zadanie automatyczne produktu marki Norton jest uruchamiane wraz z systemem komputera, wydajność komputera może się obniżyć. Opóźnienie czasu uruchomienia takich automatycznych zadań podnosi wydajność i sprawność komputera.

Można na przykład ustawić opóźnienie zadań automatycznych równe 5 minutom. W takim przypadku zadania automatyczne zostaną automatycznie uruchomione po 5 minutach od uruchomienia komputera. Można ustawić czas opóźnienia uruchamiania w zakresie od 1 minuty do 20 minut. Czas domyślny to 20 minut.

Listę zadań wykonywanych automatycznie w tle można sprawdzić w oknie Norton - zadania. Zadania automatyczne to automatyczna usługa LiveUpdate, kopia zapasowa, optymalizacja dysku, pełne skanowanie systemu podczas bezczynności, skanowanie szybkie podczas bezczynności, Optymalizator funkcji Insight, czyszczenie historii programu Internet Explorer, Norton Community Watch, Norton Insight, szybkie aktualizacje i czyszczenie historii programu Firefox.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v23920742_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 01/04/2010