Inne produkty

Tryb oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii umożliwia oszczędzanie energii przy zasilaniu bateryjnym, wstrzymując listę zadań wykonywanych w tle na czas, gdy komputer jest zasilany z baterii. Domyślnie opcja ta jest włączona.

Gdy opcja ta jest włączona, program Norton 360 Online wykrywa, gdy komputer jest zasilany z baterii i wstrzymuje zadania wykonywane w tle. Zadania wykonywane w tle to zdania produktów marki Norton, takie jak automatyczne aktualizacje definicji wirusów, wysyłki programu Norton Community Watch i pełne skanowanie systemu. Zadania wykonywane w tle są wznawiane, gdy komputer jest zasilany z sieci.

Listę zadań wykonywanych w tle można sprawdzić w oknie Norton - zadania. W kolumnie Źródło zasilania w oknie Norton - zadania wyświetlany jest również typ zasilania wymagany do uruchomienia zadania. Program Norton 360 Online kontynuuje wykonywanie zadań wykonywanych w tle, które są oznaczone symbolem baterii w kolumnie Źródło zasilania.

Okno Norton - zadania - informacje

Ustawienia administracyjne - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920735_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011