Tryb oszczędzania energii

Tryb oszczędzania energii umożliwia oszczędzanie energii przy zasilaniu bateryjnym, wstrzymując listę zadań wykonywanych w tle na czas, gdy komputer jest zasilany z baterii. Domyślnie opcja ta jest włączona.

Gdy opcja ta jest włączona, program Norton 360 Online wykrywa, gdy komputer jest zasilany z baterii i wstrzymuje zadania wykonywane w tle. Zadania wykonywane w tle to zdania produktów marki Norton, takie jak automatyczne aktualizacje definicji wirusów, wysyłki programu Norton Community Watch i pełne skanowanie systemu. Zadania wykonywane w tle są wznawiane, gdy komputer jest zasilany z sieci.

Listę zadań wykonywanych w tle można sprawdzić w oknie Norton - zadania. W kolumnie Źródło zasilania w oknie Norton - zadania wyświetlany jest również typ zasilania wymagany do uruchomienia zadania. Program Norton 360 Online kontynuuje wykonywanie zadań wykonywanych w tle, które są oznaczone symbolem baterii w kolumnie Źródło zasilania.

Okno Norton - zadania - informacje

Ustawienia administracyjne - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v23920735_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011