Inne produkty

Sprawdzanie dostępności nowej wersji produktu

Produkt można uaktualnić do najnowszej wersji, o ile subskrypcja jest aktywna. Jeśli dostępna jest nowa wersja produktu, można ją pobrać i zainstalować. Można także zezwolić programowi Norton 360 na powiadamianie użytkownika o dostępności nowej wersji. W tym celu należy włączyć opcję Automatyczne pobieranie nowej wersji w oknie Ustawienia administracyjne. Najnowsza wersja produktu może zawierać nowe i ulepszone funkcje, lepiej chroniące przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

Gdy użytkownik sprawdza dostępność nowej wersji, do serwerów firmy Symantec przesyłane są szczegóły dotyczące produktu, takie jak nazwa i wersja produktu. Serwery sprawdzają następnie, czy dostępna jest nowa wersja danego produktu.

Jeśli dostępna jest nowa wersja produktu, można ją pobrać ze strony internetowej i zainstalować. Jeśli nowa wersja produktu nie jest dostępna, wyświetlana jest strona internetowa z odpowiednimi informacjami. W takim przypadku można uruchomić usługę LiveUpdate w celu pobrania najnowszych aktualizacji programów i definicji, aby zachować aktualność używanej wersji produktu.

Proces uaktualniania może nie działać, jeśli przeglądarka internetowa nie jest zgodna i nie może komunikować się z serwerami firmy Symantec. Można używać programu Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej i programu Firefox w wersji 3.0 lub nowszej.

Do sprawdzenia dostępności i instalacji nowej wersji produktu konieczne jest połączenie z Internetem.

Aby sprawdzić dostępność nowej wersji produktu:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Pomoc techniczna.

  2. W menu Pomoc techniczna kliknij pozycję Sprawdź dostępność nowej wersji.

    Opcja ta jest dostępna dopiero po aktywacji produktu. Wyświetlona strona internetowa zawiera informacje o dostępności nowej wersji produktu.

  3. Aby pobrać nowy produkt, wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.

„Usługa LiveUpdate - informacje”

„Aktualizacje programu i definicji - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920720_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/10/2010