Sprawdzanie dostępności nowej wersji produktu

Produkt można uaktualnić do najnowszej wersji, o ile subskrypcja jest aktywna. Jeśli dostępna jest nowa wersja produktu, można ją pobrać i zainstalować. Można także zezwolić programowi Norton 360 na powiadamianie użytkownika o dostępności nowej wersji. W tym celu należy włączyć opcję Automatyczne pobieranie nowej wersji w oknie Ustawienia administracyjne. Najnowsza wersja produktu może zawierać nowe i ulepszone funkcje, lepiej chroniące przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

Gdy użytkownik sprawdza dostępność nowej wersji, do serwerów firmy Symantec przesyłane są szczegóły dotyczące produktu, takie jak nazwa i wersja produktu. Serwery sprawdzają następnie, czy dostępna jest nowa wersja danego produktu.

Jeśli dostępna jest nowa wersja produktu, można ją pobrać ze strony internetowej i zainstalować. Jeśli nowa wersja produktu nie jest dostępna, wyświetlana jest strona internetowa z odpowiednimi informacjami. W takim przypadku można uruchomić usługę LiveUpdate w celu pobrania najnowszych aktualizacji programów i definicji, aby zachować aktualność używanej wersji produktu.

Proces uaktualniania może nie działać, jeśli przeglądarka internetowa nie jest zgodna i nie może komunikować się z serwerami firmy Symantec. Można używać programu Internet Explorer w wersji 5.5 lub nowszej i programu Firefox w wersji 3.0 lub nowszej.

Do sprawdzenia dostępności i instalacji nowej wersji produktu konieczne jest połączenie z Internetem.

Aby sprawdzić dostępność nowej wersji produktu:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Pomoc techniczna.

  2. W menu Pomoc techniczna kliknij pozycję Sprawdź dostępność nowej wersji.

    Opcja ta jest dostępna dopiero po aktywacji produktu. Wyświetlona strona internetowa zawiera informacje o dostępności nowej wersji produktu.

  3. Aby pobrać nowy produkt, wykonuj instrukcje wyświetlane na ekranie.

„Usługa LiveUpdate - informacje”

„Aktualizacje programu i definicji - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v23920720_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 26/10/2010