Inne produkty

Zarządzanie szczegółami adresów URL

Okno Edycja danych logowania umożliwia przeglądanie adresów URL zapisanych danych logowania. W oknie Edycja danych logowania można wyświetlić adres URL strony logowania do witryny internetowej zapisany dla danych logowania.

Podczas zapisywania danych logowania można:

 • Szybko otworzyć stronę logowania do witryny internetowej za pomocą adresu URL

 • Zmienić ręcznie URL danych logowania

  Upewnić się, że nowy adres URL należy do tej samej domeny, co bieżący adres URL.

 • Sprawdzić szczegóły daty i godziny dokonania ostatnich zmian ustawień w oknie Edycja danych logowania

Aby szybko otworzyć stronę internetową logowania:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Edytuj dane logowania kliknij pozycję Konfiguruj.

 3. W oknie Edycja danych logowania, w obszarze Dane logowania wybierz dane logowania do witryny internetowej, którą chcesz otworzyć.

  Jeśli dane logowania zostały zapisane w folderze, kliknij dwukrotnie folder i wybierz dane logowania.

 4. W obszarze Szczegóły kliknij adres URL obok opcji Adres, aby otworzyć witrynę internetową.

 5. Kliknij przycisk Zamknij.

Aby zmienić adres URL w danych logowania:

 1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Tożsamość, a następnie kliknij pozycję Zarządzaj ochroną tożsamości.

 2. W obszarze Sejf tożsamości, w wierszu Edytuj dane logowania kliknij pozycję Konfiguruj.

 3. W oknie Edycja danych logowania, w obszarze Dane logowania wybierz dane logowania do witryny internetowej, którą chcesz otworzyć.

 4. W obszarze Szczegóły kliknij pozycję Zmień obok opcji Adres.

 5. W oknie dialogowym Aktualizacja adresu URL, w polu Tutaj wprowadź nowy adres URL wpisz nowy adres URL.

  Upewnij się, że zmodyfikowany adres URL jest prawidłowy i został poprzedzony przedrostkiem http.

 6. Kliknij przycisk OK.

 7. W oknie Edycja danych logowania kliknij przycisk Zamknij.

Edytowanie danych logowania

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920718_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 25/08/2011