Inne produkty

Uaktualnianie produktu - informacje

Program Norton 360 ułatwia uaktualnienie produktu, o ile użytkownik ma aktywną subskrypcję. Bieżący produkt można uaktualnić do nowszej wersji bezpłatnie, o ile subskrypcja bieżącego produktu jest aktywna. Opcja ta jest dostępna na liście rozwijanej Pomoc techniczna w oknie głównym programu Norton 360. Jeśli dostępna jest nowa wersja produktu, program Norton 360 umożliwia jej pobranie.

W razie wybrania opcji zainstalowania najnowszej wersji produktu program Norton 360 pobiera i instaluje najnowszą wersję. Przed zainstalowaniem nowej wersji produktu należy zapisać wszystkie ważne dane.

Po pobraniu i zainstalowaniu najnowszej wersji produktu stan produktu pozostanie taki sam jak w poprzedniej wersji produktu. Przykład: użytkownikowi pozostało 200 dni subskrypcji w bieżącej wersji produktu i uaktualnia produkt do najnowszej wersji. W takim przypadku w uaktualnionej wersji produktu pozostanie tylko 200 dni subskrypcji.

Jeśli nowa wersja nie jest dostępna, strona internetowa informuje, że nie jest dostępna żadna nowa wersja, a bieżący produkt jest aktualny. Firma Symantec zaleca stosowanie najnowszych wersji produktów, ponieważ zawierają one nowe i ulepszone funkcje, lepiej chroniące przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

Uaktualnienie produktu różni się od aktualizacji programów i definicji, które są drobnymi usprawnieniami zainstalowanego produktu. Główne różnice są następujące:

  • uaktualnienie produktu umożliwia pobranie i zainstalowanie nowej wersji całego produktu.

  • Aktualizacje definicji to pliki, które zapewniają aktualność produktów firmy Symantec w obsłudze najnowszych technologii przeciwdziałających zagrożeniom.

  • Firma Symantec systematycznie publikuje aktualizacje i rozszerzenia programu Norton 360.

Jeśli nowa wersja produktu nie jest dostępna, należy się upewnić, że pobrane zostały wszystkie najnowsze aktualizacje programów i definicji. Usługa LiveUpdate automatyzuje proces pobierania i instalowania aktualizacji programu oraz definicji. Do pobierania najnowszych aktualizacji służy usługa LiveUpdate.

Proces uaktualniania może nie działać, jeśli przeglądarka internetowa nie jest zgodna i nie może komunikować się z serwerami firmy Symantec.

Sprawdzenie dostępności i instalacja nowej wersji produktu jest możliwa tylko wtedy, gdy produkt jest aktywowany i dostępne jest połączenie z Internetem.

„Usługa LiveUpdate - informacje”

„Aktualizacje programu i definicji - informacje”

„Ręczne sprawdzanie dostępności aktualizacji”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920708_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/03/2010