Inne produkty

Uaktualnianie programu Norton

Program Norton można bez dodatkowych kosztów uaktualnić do najnowszej wersji, o ile subskrypcja jest aktywna.

Aby sprawdzić dostępność nowej wersji, w oknie głównym programu Norton kliknij opcję Pomoc > Dostępność nowej wersji. Aby pobrać nową wersję produktu, gdy będzie ona dostępna, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Firma NortonLifeLock zaleca stosowanie najnowszych wersji produktów, ponieważ zawierają one nowe i ulepszone funkcje, lepiej chroniące przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

Po ukończeniu pobierania zostanie wyświetlony monit o rozpoczęcie instalacji. Przed zainstalowaniem nowej wersji produktu należy zapisać wszystkie ważne dane, takie jak zdjęcia i dane finansowe.

Po zakończeniu instalacji uaktualnienia stan subskrypcji pozostanie taki sam jak w poprzedniej wersji produktu. Przykład: użytkownikowi pozostało 200 dni subskrypcji w bieżącej wersji produktu i uaktualnia produkt do najnowszej wersji. W takim przypadku w uaktualnionej wersji produktu pozostanie tylko 200 dni subskrypcji.

Proces uaktualniania może nie działać, jeśli przeglądarka nie jest zgodna i nie może komunikować się z serwerami Norton. Obsługiwane przeglądarki to Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Chrome w wersji 30 lub nowszej, Firefox w wersji 27 lub nowszej, Safari w wersji 7 lub nowszej oraz Opera w wersji 17 lub nowszej.

Uaktualnienie produktu to nie to samo, co aktualizacje systemów ochrony obsługiwane przez usługę LiveUpdate. Główne różnice są następujące:

  • Uaktualnienie produktu umożliwia pobranie i zainstalowanie nowej wersji całego produktu.

  • Aktualizacje systemu ochrony to pliki, które zapewniają aktualność produktu Norton w obsłudze najnowszych technologii ochrony przed zagrożeniami.

Nawet jeżeli zainstalowana jest najnowsza wersja programu, zawsze pobieraj bieżące aktualizacje systemu ochrony. Usługa LiveUpdate automatyzuje proces pobierania i instalowania aktualizacji systemów ochrony. W celu pobrania najnowszych aktualizacji można uruchomić usługę LiveUpdate lub włączyć Automatyczną usługę LiveUpdate.

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920708
System operacyjny: Windows
Ostatnia modyfikacja: 06/01/2021