Inne produkty

Okno Norton - zadania - informacje

Okno Norton - zadania to interfejs umożliwiający wyświetlanie i monitorowanie wszystkich przeprowadzanych w tle zadań produktu marki Norton. Program Norton 360 Online uruchamia większość działań wykonywanych w tle w czasie, gdy użytkownik nie korzysta z komputera. Okno Norton - zadania zawiera szczegóły zadań przeprowadzanych w tle przez program Norton 360 Online.

Są to następujące szczegóły:

 • Nazwa zadania produktu marki Norton

  Ikona wyświetlana przed nazwą zadania wykonywanego w tle umożliwia jego uruchomienie lub zatrzymanie. Zadanie wykonywane w tle można uruchomić lub zatrzymać w dowolnej chwili.

 • Sygnatura czasowa zadania produktu marki Norton

  Można wyświetlić szczegóły takie, jak data i godzina ostatniego uruchomienia zadania wykonywanego w tle. Szczegóły te ułatwiają podjęcie decyzji, czy należy uruchomić zadanie wykonywane w tle, czy też zaczekać aż program Norton 360 Online uruchomi zadanie w czasie bezczynności.

 • Czas trwania zadania produktu marki Norton

  Można sprawdzić czas, przez który uruchomione było ostatnio zadanie produktu marki Norton. Szczegóły te ułatwiają również ocenę czasu niezbędnego do wykonania zadania wykonywanego w tle.

 • Informacje, czy zadanie wykonywane w tle zostało uruchomione w czasie bezczynności

  Te szczegóły ułatwiają sprawdzenie, czy zadanie było już uruchamiane w czasie bezczynności, czy też należy je uruchomić.

 • Stan zadania produktu marki Norton

  Można wyświetlić szczegółowe informacje o ukończeniu zadania.

 • Źródło zasilania używane przez zadanie produktu marki Norton.

  Można określić typ źródła zasilania używany przez poszczególne zadania produktu marki Norton. Łącze Konfiguruj dostępne obok ikony źródła zasilania umożliwia skonfigurowanie źródeł zasilania dla zadań produktu marki Norton.

Okno Norton - zadania umożliwia monitorowanie następujących zadań produktu marki Norton:

Automatyczna usługa LiveUpdate

Gdy komputer jest podłączony do Internetu, automatyczna usługa LiveUpdate automatycznie sprawdza, czy dostępne są aktualizacje definicji i programu.

Domyślnie automatyczna usługa LiveUpdate sprawdza dostępność aktualizacji co godzinę.

Tworzenie zestawu kopii zapasowej DefaultSet

Tworzona jest kopia zapasowa plików i danych zawartych w zestawie kopii zapasowej użytkownika.

Jeśli użytkownik utworzył wiele zestawów kopii zapasowej, wszystkie zestawy kopii zapasowej są wyświetlane na liście Norton - zadania. Tworzenie określonej kopii zapasowej można uruchomić w Norton - zadania.

Optymalizator dysków

Umożliwia eliminowanie zbędnych elementów i zmianę rozmieszczenia plików na wewnętrznym dysku komputera w celu zwiększenia wydajności.

Pełne skanowanie systemu

Skanuje cały komputer w poszukiwaniu wirusów, programów typu spyware i różnych luk w zabezpieczeniach.

Uruchamia również inne operacje, takie jak usługa LiveUpdate, czyszczenie, optymalizacja dysku oraz tworzenie kopii zapasowej.

Optymalizator Insight

Optymalizuje wolumin rozruchowy komputera.

Oczyszczacz historii programu Internet Explorer

Funkcja ta usuwa niepotrzebną historię odwiedzonych stron internetowych pozostawioną w folderze historii przeglądarki internetowej.

Umożliwia usuwanie śladów wyszukiwań w Internecie przeprowadzonych na komputerze.

Pliki tymczasowe programu Internet Explorer

Usuwa pliki tymczasowe pozostawione na dysku twardym po zakończeniu przeglądania Internetu.

Norton Community Watch

Program Norton Community Watch chroni komputer przed potencjalnymi zagrożeniami. Program ten zbiera informacje na temat nowych zagrożeń bezpieczeństwa z komputera użytkownika i wysyła zebrane dane do firmy Symantec w celu analizy. Firma Symantec ocenia te dane w celu zidentyfikowania nowych zagrożeń i ich wyeliminowania.

Norton Insight

Umożliwia inteligentne skanowanie plików na komputerze. Funkcja ta zwiększa wydajność skanowań programu Norton 360 Online, umożliwiając użytkownikowi zmniejszenie liczby skanowanych plików bez zmniejszania bezpieczeństwa komputera.

Funkcja Norton Insight umożliwia sprawdzenie szczegółów dotyczących istotnych plików dostępnych na komputerze. Można sprawdzić szczegóły takie jak podpis pliku i data instalacji pliku. Można także wyświetlić szczegóły takie jak poziom zaufania, użytkowanie we wspólnocie, wykorzystanie zasobów oraz źródło pliku.

Szybkie aktualizacje

Funkcja Szybkie aktualizacje sprawdza dostępność aktualizacji definicji co pięć minut i pobiera strumieniowe definicje wirusów. Funkcja Szybkie aktualizacje zapewnia aktualizacje między pełnymi aktualizacjami, które usługa LiveUpdate pobiera automatycznie co kilka godzin. Opcja Szybkie aktualizacje powinna być zawsze włączona. Funkcja ta chroni przed najnowszymi zagrożeniami bez obniżania wydajności systemu ani przerywania pracy w trybie online.

Skanowanie szybkie

Jest to skanowanie ważnych lokalizacji na komputerze, często atakowanych przez wirusy i inne zagrożenia bezpieczeństwa.

Skanowanie szybkie zajmuje mniej czasu niż pełne skanowanie systemu, ponieważ nie jest skanowany cały komputer.

Oczyszczacz rejestru systemu Windows

Funkcja usuwa z rejestru systemu Windows nieprawidłowe i przestarzałe wpisy, które mogą być przyczyną błędów.

Oczyszczacz plików tymczasowych systemu Windows

Usuwane są niepotrzebne pliki pozostawione w folderach tymczasowych systemu Windows po zainstalowaniu lub zaktualizowaniu programu.

Następujące przyciemnione kategorie zadań są uruchamiane w tle w celu zwiększenia wydajności i poziomu ochrony systemu. Szczegóły ostatniego uruchomienia można wyświetlić tylko dla następujących operacji.

Konserwacja funkcji Sejf tożsamości

Wykonuje w tle zadania konserwacji związane z funkcją Sejf tożsamości. Zadania obejmują wysyłanie danych statystycznych profilu funkcji Sejf tożsamości oraz pobieranie ikon ulubionych elementów.

Konserwacja funkcji Ochrona antyspamowa

Wykonuje w tle zadania konserwacji związane z funkcją Ochrona antyspamowa. Zadanie obejmują aktualizowanie kontaktów i filtrów antyspamowych.

Konserwacja funkcji Licencjonowanie

Wykonuje w tle zadania konserwacji związane z licencjami.

Konserwacja funkcji Insight

Wykonuje w tle zadania konserwacji związane z funkcją Norton Insight. Zadania obejmują obsługę szczegółowych danych dotyczących stabilności i poziomu zaufania plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

Konserwacja produktu

Wykonuje w tle zadania konserwacji związane z programem Norton 360 Online. Zadania obejmują czyszczenie dzienników instalacji i ponowne skanowanie skonsolidowanej reguły zapory.

Oprócz wyświetlania i monitorowania szczegółów zadań wykonywanych w tle, można określić limit czasu bezczynności. Po upływie limitu czasu bezczynności program Norton 360 Online identyfikuje komputer jako bezczynny i uruchamia zadania wykonywane w tle. Pasek Odliczanie bezczynności umożliwia sprawdzanie stanu bezczynności komputera.

Możliwe jest także ręczne włączenie trybu dyskretnego na określony czas.

Zadania monitorowania wykonywane w tle przez program Norton 360 Online

Określanie limitu czasu bezczynności

Funkcja System Insight - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920688_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 02/11/2011