Inne produkty

Okno Norton - zadania - informacje

Okno Norton - zadania to interfejs umożliwiający wyświetlanie i monitorowanie wszystkich przeprowadzanych w tle zadań produktu marki Norton. Program Norton 360 uruchamia większość działań wykonywanych w tle w czasie, gdy użytkownik nie korzysta z komputera. Okno Norton - zadania zawiera szczegóły zadań przeprowadzanych w tle przez program Norton 360.

Dostępne są następujące szczegóły:

 • Nazwa zadania wykonywanego w tle

  Ikona wyświetlana przed nazwą zadania wykonywanego w tle umożliwia jego uruchomienie lub zatrzymanie. Zadanie wykonywane w tle można uruchomić lub zatrzymać w dowolnej chwili.

 • Sygnatura czasowa zadania wykonywanego w tle

  Można wyświetlić szczegóły takie, jak data i godzina ostatniego uruchomienia zadania wykonywanego w tle. Szczegóły te ułatwiają podjęcie decyzji, czy należy uruchomić zadanie wykonywane w tle, czy też zaczekać, aż program Norton 360 uruchomi zadanie w czasie bezczynności.

 • Czas trwania zadania wykonywanego w tle

  Można sprawdzić czas, przez który uruchomione było ostatnio zadanie wykonywane w tle. Szczegóły te ułatwiają również ocenę czasu niezbędnego do wykonania zadania wykonywanego w tle.

 • Informacje, czy zadanie wykonywane w tle zostało uruchomione w czasie bezczynności

  Te szczegóły ułatwiają sprawdzenie, czy zadanie było już uruchamiane w czasie bezczynności, czy też należy je uruchomić.

 • Stan zadania wykonywanego w tle

  Można wyświetlić szczegółowe informacje ukończeniu zadania. Można także sprawdzić typ zasilania niezbędny do uruchomienia zadania wykonywanego w tle.

Oprócz wyświetlania i monitorowania szczegółów zadań wykonywanych w tle, można określić limit czasu bezczynności. Po upływie limitu czasu bezczynności program Norton 360 identyfikuje komputer jako bezczynny i uruchamia zadania wykonywane w tle. Pasek Odliczanie bezczynności umożliwia sprawdzanie stanu bezczynności komputera. Można wyświetlić wykres procesora i wykres pamięci, aby uzyskać dane dotyczące wydajności komputera.

Możliwe jest także ręczne włączenie trybu dyskretnego na określony czas.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920688_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/04/2010