Inne produkty

Zadania monitorowania wykonywane w tle przez program Norton 360

Okno Norton - zadania zawiera szczegóły zadań przeprowadzanych w tle przez program Norton 360 oraz umożliwia ich wyświetlanie i monitorowanie. Program Norton 360 uruchamia większość działań wykonywanych w tle w czasie, gdy użytkownik nie korzysta z komputera. Wykonywanie wszystkich zadań wykonywanych w tle w czasie bezczynności komputera ułatwia zachowanie szczytowej wydajności, gdy użytkownik korzysta z komputera. Zadanie można jednak ręcznie uruchomić lub zatrzymać w dowolnej chwili. Można także określić limit czasu bezczynności. Po upływie limitu czasu bezczynności program Norton 360 identyfikuje komputer jako bezczynny i uruchamia zadania wykonywane w tle. Pasek Odliczanie bezczynności umożliwia sprawdzanie stanu bezczynności komputera. Można także wyświetlić wykres procesora i wykres pamięci, aby uzyskać dane dotyczące wydajności komputera.

Aby monitorować zadania wykonywane w tle:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Wydajność.

  2. W oknie Wydajność kliknij pozycję Norton - zadania.

  3. W oknie Norton - zadania sprawdź szczegóły zadań wykonywanych w tle.

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby uruchomić zadanie wykonywane w tle, kliknij ikonę Odtwórz wyświetlaną przed nazwą zadania wykonywanego w tle.

    • Aby zatrzymać zadanie wykonywane w tle, kliknij ikonę Zatrzymaj wyświetlaną przed nazwą zadania wykonywanego w tle.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920685_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 12/10/2010