Zadania monitorowania wykonywane w tle przez program Norton 360

Okno Norton - zadania zawiera szczegóły zadań przeprowadzanych w tle przez program Norton 360 oraz umożliwia ich wyświetlanie i monitorowanie. Program Norton 360 uruchamia większość działań wykonywanych w tle w czasie, gdy użytkownik nie korzysta z komputera. Wykonywanie wszystkich zadań wykonywanych w tle w czasie bezczynności komputera ułatwia zachowanie szczytowej wydajności, gdy użytkownik korzysta z komputera. Zadanie można jednak ręcznie uruchomić lub zatrzymać w dowolnej chwili. Można także określić limit czasu bezczynności. Po upływie limitu czasu bezczynności program Norton 360 identyfikuje komputer jako bezczynny i uruchamia zadania wykonywane w tle. Pasek Odliczanie bezczynności umożliwia sprawdzanie stanu bezczynności komputera. Można także wyświetlić wykres procesora i wykres pamięci, aby uzyskać dane dotyczące wydajności komputera.

Aby monitorować zadania wykonywane w tle:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Wydajność.

  2. W oknie Wydajność kliknij pozycję Norton - zadania.

  3. W oknie Norton - zadania sprawdź szczegóły zadań wykonywanych w tle.

  4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby uruchomić zadanie wykonywane w tle, kliknij ikonę Odtwórz wyświetlaną przed nazwą zadania wykonywanego w tle.

    • Aby zatrzymać zadanie wykonywane w tle, kliknij ikonę Zatrzymaj wyświetlaną przed nazwą zadania wykonywanego w tle.

  5. Kliknij przycisk Zamknij.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v23920685_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 12/10/2010