Inne produkty

Żądanie zabezpieczeń

Funkcja Download Insight dostarcza informacje o poziomie reputacji każdego pobieranego przez użytkownika pliku wykonywalnego. Szczegóły reputacji dostarczane przez funkcję Download Insight wskazują, czy pobrany plik można bezpiecznie zainstalować. Szczegółów tych można użyć w celu wybrania działania, które ma zostać podjęte wobec pliku. Plik wykonywalny można uruchomić, zainstalować, anulować jego instalację lub usunąć z komputera.

Opcja Download Intelligence umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji Download Insight. Domyślnie opcja ta jest włączona. W niektórych przypadkach wymagane może być wyłączenie funkcji Download Insight. Na przykład użytkownik chce pobrać niebezpieczny plik. W takim przypadku należy wyłączyć opcję Download Intelligence, aby program Norton 360 Online umożliwił pobranie pliku i nie usunął go z komputera.

Wyłączenie funkcji Download Insight skutkuje obniżeniem poziomu ochrony komputera przed destrukcyjnymi programami pobieranymi na komputer z Internetu. W związku z tym, funkcję Download Insight należy wyłączać jedynie tymczasowo. Okno Żądanie zabezpieczeń umożliwia wyłączenie funkcji Download Insight na określony czas. Za pomocą listy rozwijanej dostępnej w tym oknie można wybrać czas, na jaki ma być wyłączona funkcja Download Insight.

Aby upewnić się, że komputer jest chroniony, można również ręcznie ponownie włączyć funkcję Download Insight przed upłynięciem określonego czasu.

Funkcja Download Insight - informacje

Włączanie lub wyłączanie funkcji Download Intelligence

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920677_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 09/02/2011