Inne produkty

Funkcja Download Intelligence

Opcja Download Intelligence w programie Norton 360 Online umożliwia skonfigurowanie funkcji Download Insight. Funkcja Download Insight dostarcza informacje o poziomie reputacji każdego pliku wykonywalnego pobieranego przez użytkownika z obsługiwanych portali. Szczegóły reputacji wskazują, czy pobrany plik można bezpiecznie zainstalować. Szczegółów tych można użyć w celu wybrania działania, które ma zostać podjęte wobec pliku.

Obsługiwane są między innymi następujące portale:

 • Internet Explorer (przeglądarka)

 • Opera (przeglądarka)

 • Yahoo (przeglądarka)

 • Firefox (przeglądarka)

 • Chrome (przeglądarka)

 • AOL (przeglądarka)

 • Safari (przeglądarka)

 • QQ (rozmowa internetowa)

 • MSN Messenger (rozmowa internetowa)

 • ICQ (rozmowa internetowa)

 • Skype (rozmowa internetowa)

 • Yahoo Messenger (rozmowa internetowa)

 • MSN Explorer (przeglądarka, poczta e-mail i rozmowa internetowa)

 • Outlook (poczta e-mail)

 • Thunderbird (poczta e-mail)

 • Windows Mail (poczta e-mail)

 • Outlook Express (poczta e-mail)

 • Limewire (P2P)

 • BitTorrent (P2P)

 • Thunder (P2P)

 • Vuze (P2P)

 • Bitcomet (P2P)

 • uTorrent (P2P)

 • FileZilla (menedżer plików)

 • UseNext (menedżer pobierania)

 • FDM (menedżer pobierania)

 • Adobe Acrobat Reader (przeglądarka plików PDF)

W zależności od typu portalu użytego do pobrania pliku, program Norton 360 Online wykonuje jedną z następujących czynności:

 • Analizuje plik na podstawie szczegółów jego reputacji po ukończeniu pobierania.

 • Analizuje plik na podstawie szczegółów jego reputacji przy dostępie do pliku.

Funkcja Download Insight stosuje wyniki analizy pliku w celu podania szczegółów reputacji pliku. Podstawowe poziomy reputacji pliku to poziomy dobry, zły, niepotwierdzony i słaby. Bezpieczne pliki mają dobry poziom reputacji. Nieznane pliki mają reputację niepotwierdzoną lub słabą, natomiast niebezpieczne pliki mają złe poziomy reputacji. Niebezpieczne pliki to zagrożenia, które program Norton 360 Online wykrywa i usuwa z komputera.

Bezpieczne pliki można domyślnie instalować. Program Norton 360 Online usuwa niebezpieczne pliki. W przypadku nieznanych plików funkcja Download Insight wyświetla użytkownikowi monit o podjęcie odpowiedniego działania wobec pliku. Użytkownik może na przykład uruchomić instalację pliku, anulować ją lub usunąć plik z komputera.

Dzienniki historii zabezpieczeń rejestrują szczegóły wszystkich zdarzeń, które funkcja Download Insight przetwarza i o których powiadamia. Są to informacje o operacjach funkcji Download Insight podjętych wobec pliku. Szczegóły można wyświetlić w oknie Historia zabezpieczeń w kategorii Download Insight.

Za pomocą opcji Download Intelligence oraz opcji dostępnych w jej obszarze w oknie Ustawienia można skonfigurować funkcję Download Insight.

Domyślnie opcja Download Intelligence jest włączona. Opcje funkcji Download Intelligence można dostosować, aby określić:

 • Pobierane pliki, dla których mają być wyświetlane powiadomienia funkcji Download Insight

 • Typ pobieranych plików, w przypadku których funkcja Download Insight żąda od użytkownika decyzji, co należy zrobić z plikiem oraz określenia częstotliwości wyświetlania monitów o wybranie odpowiedniego działania.

Dostępne są następujące opcje funkcji Download Intelligence:

Powiadomienia funkcji Download Insight

Umożliwia określenie sytuacji, w których funkcja Download Insight ma wyświetlać powiadomienia.

Powiadomienia te umożliwiają wyświetlenie szczegółów pobranego pliku. W przypadku wybrania dla opcji Powiadomienia funkcji Download Insight ustawienia Wł., w zależności od typu portalu użytego do pobrania pliku program Norton 360 Online wykonuje jedną z następujących czynności:

 • Powiadamia użytkownika o każdym pobraniu pliku wykonywalnego.

 • Powiadamia użytkownika tylko w razie pobrania zainfekowanego pliku wykrytego przy użyciu lokalnych definicji wirusów. Jeśli pobrany plik jest wykrywany jako zainfekowany wirusem przy użyciu definicji z serwerów Cloud, program Norton 360 Online usuwa plik z komputera i powiadamia użytkownika o szczegółach zagrożenia.

Gdy opcja Powiadomienia funkcji Download Insight ma ustawienie Tylko zagrożenia, program Norton 360 Online powiadamia użytkownika o pobraniu zainfekowanego lub podejrzanego pliku wykonywalnego.

Pełny raport funkcji Download Insight

Umożliwia określenie sytuacji i typów plików, w przypadku których funkcja Download Insight ma wyświetlać monit o wybranie odpowiedniego działania.

W celu skonfigurowania ustawień funkcji Pełny raport funkcji Download Insight można użyć następujących opcji:

 • Zawsze

  W razie ustawienia w obszarze Pełny raport funkcji Download Insight opcji Zawsze funkcja Download Insight wyświetla monit o wybranie działania w przypadku plików bezpiecznych i nieznanych. Okno Download Insight jest wyświetlane zawsze, gdy użytkownik próbuje otworzyć każdy pobrany plik o bezpiecznym lub nieznanym wyniku reputacji. Można wyświetlić szczegóły dotyczące pliku i opcje umożliwiające wybranie odpowiedniego działania wobec pliku.

 • Tylko pliki niepotwierdzone

  Domyślne ustawienie opcji Pełny raport funkcji Download Insight to Tylko pliki niepotwierdzone. Funkcja Download Insight wyświetla użytkownikowi monit o podjęcie odpowiedniego działania tyko w przypadku nieznanych plików. Okno Download Insight jest wyświetlane zawsze, gdy użytkownik próbuje otworzyć każdy pobrany plik o nieznanym wyniku reputacji. Można wyświetlić szczegóły dotyczące pliku i opcje umożliwiające wybranie odpowiedniego działania wobec pliku.

 • Nigdy

  Opcji Nigdy można użyć, aby funkcja Download Insight nie wyświetlała monitów przypadku żadnych typów plików. Okno Download Insight nie jest wyświetlane, gdy użytkownik próbuje otworzyć jakikolwiek pobrany plik.

Ostrzegaj o niskiej stabilności

Umożliwia określenie, czy funkcja Download Insight ma wyświetlać monit w przypadku pobrania niestabilnego pliku.

W razie wybrania dla opcji Pełny raport funkcji Download Insight ustawienia Nigdy funkcja Download Insight wykonuje jedną z następujących czynności:

 • W ogóle nie wyświetla monitów o podjęcie odpowiedniego działania, jeśli opcja Ostrzegaj o niskiej stabilności jest wyłączona. W takim przypadku okno Download Insight nie jest wyświetlane, gdy użytkownik próbuje otworzyć jakikolwiek pobrany plik.

 • Przy próbie pobrania niestabilnego pliku wyświetla monit o podjęcie odpowiedniego działania, jeśli opcja Ostrzegaj o niskiej stabilności jest włączona. Niebezpieczne pliki program Norton 360 Online identyfikuje jako zagrożenia bezpieczeństwa i usuwa.

Jeśli funkcja Download Insight ma nie przetwarzać żadnych pobranych plików w celu analizy reputacji, można ją wyłączyć. Gdy funkcja Download Insight jest wyłączona, komputer nie jest wystarczająco zabezpieczony przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu ani zagrożeniami bezpieczeństwa.

Wskutek wyłączenia funkcji Automatyczna ochrona wyłączana jest również funkcja Download Insight. Gdy włączony jest tryb dyskretny, program Norton 360 Online nie wyświetla powiadomień funkcji Download Insight.

Funkcja Download Insight - informacje

Włączanie lub wyłączanie funkcji Download Intelligence

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920667_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2011