Inne produkty

Funkcja Download Intelligence

Opcja Download Intelligence w programie Norton 360 umożliwia skonfigurowanie funkcji Download Insight. Funkcja Download Insight dostarcza informacje o poziomie reputacji każdego pliku wykonywalnego pobieranego przez użytkownika z obsługiwanych portali. Szczegóły reputacji wskazują, czy pobrany plik można bezpiecznie zainstalować. Szczegółów tych można użyć w celu wybrania działania, które ma zostać podjęte wobec pliku.

Obsługiwane są między innymi następujące portale:

 • Internet Explorer

 • QQ (rozmowa internetowa)

 • MSN Messenger (rozmowa internetowa)

 • ICQ (rozmowa internetowa)

 • Skype (rozmowa internetowa)

 • Limewire (P2P)

 • MSN Explorer (przeglądarka, poczta e-mail i rozmowa internetowa)

 • Opera (przeglądarka)

 • Outlook (poczta e-mail)

 • Thunderbird (poczta e-mail)

 • Windows Mail (poczta e-mail)

 • Yahoo (przeglądarka)

 • Firefox (przeglądarka)

 • Chrome (przeglądarka)

 • BitTorrent (P2P)

 • Thunder (P2P)

 • AzureUS (P2P)

 • eMule (P2P)

 • Bitcomet (P2P)

 • uTorrent (P2P)

 • AOL (przeglądarka)

 • Yahoo Messenger (rozmowa internetowa)

 • Safari (przeglądarka)

 • FileZilla (menedżer plików)

 • Outlook Express (poczta e-mail)

 • UseNext (menedżer pobierania)

 • FDM (menedżer pobierania)

Program Norton 360 analizuje plik pobierany przez użytkownika na podstawie szczegółów reputacji pliku. Funkcja Download Insight stosuje wyniki analizy pliku w celu podania szczegółów reputacji pliku.

Podstawowe poziomy reputacji pliku to poziomy dobry, zły, niepotwierdzony i słaby. Bezpieczne pliki mają dobry poziom reputacji. Nieznane pliki mają reputację niepotwierdzoną lub słabą, natomiast niebezpieczne pliki mają złe poziomy reputacji. Niebezpieczne pliki to zagrożenia, które program Norton 360 wykrywa i usuwa z komputera.

Bezpieczne pliki można domyślnie instalować. Program Norton 360 usuwa niebezpieczne pliki. W przypadku nieznanych plików funkcja Download Insight wyświetla użytkownikowi monit o podjęcie odpowiedniego działania wobec pliku. Użytkownik może na przykład uruchomić instalację pliku, anulować ją lub usunąć plik z komputera.

Dzienniki historii zabezpieczeń rejestrują szczegóły wszystkich zdarzeń, które funkcja Download Insight przetwarza i o których powiadamia. Są to informacje o operacjach funkcji Download Insight podjętych wobec pliku. Szczegóły można wyświetlić w oknie Historia zabezpieczeń w kategorii Download Insight.

Za pomocą opcji Download Intelligence oraz opcji dostępnych w jej obszarze w oknie Ustawienia można skonfigurować funkcję Download Insight. Domyślnie opcja Download Intelligence jest włączona. Opcje funkcji Download Intelligence można dostosować, aby określić:

 • Typ pobieranych plików, dla którego mają być wyświetlane powiadomienia funkcji Download Insight.

 • Typ pobieranych plików, w przypadku których funkcja Download Insight żąda od użytkownika decyzji, co należy zrobić z plikiem oraz określenia częstotliwości wyświetlania monitów o wybranie odpowiedniego działania.

Dostępne są następujące opcje funkcji Download Intelligence:

Powiadomienia funkcji Download Insight

Umożliwia określenie sytuacji, w których funkcja Download Insight ma wyświetlać powiadomienia.

Powiadomienia te umożliwiają wyświetlenie szczegółów pobranego pliku. Gdy opcja Powiadomienia funkcji Download Insight jest włączona, użytkownikowi są wyświetlane powiadomienia dotyczące wszystkich pobranych przez użytkownika plików wykonywalnych.

Gdy opcja Powiadomienia funkcji Download Insight ma ustawienie Tylko zagrożenia, program Norton 360 powiadamia użytkownika o pobraniu zainfekowanego lub podejrzanego pliku wykonywalnego.

Pełny raport funkcji Download Insight

Umożliwia określenie sytuacji i typu plików, w przypadku których funkcja Download Insight żąda od użytkownika decyzji, co należy zrobić z plikiem.

W celu skonfigurowania ustawień funkcji Pełny raport funkcji Download Insight można użyć następujących opcji:

 • Zawsze

  W razie ustawienia w obszarze Pełny raport funkcji Download Insight opcji Zawsze funkcja Download Insight wyświetla monit o wybranie działania w przypadku plików bezpiecznych i nieznanych. W takim przypadku okno Download Insight jest wyświetlane zawsze, gdy użytkownik próbuje uruchomić każdy pobrany plik o bezpiecznym lub nieznanym wyniku reputacji. W oknie tym można wyświetlić szczegóły dotyczące pliku i opcje umożliwiające wybranie odpowiedniego działania wobec pliku.

 • Tylko niepotwierdzone

  Domyślne ustawienie opcji Pełny raport funkcji Download Insight to Tylko niepotwierdzone. W takim przypadku funkcja Download Insight wyświetla użytkownikowi monit o podjęcie odpowiedniego działania tyko w przypadku nieznanych plików. W takim przypadku okno Download Insight jest wyświetlane zawsze, gdy użytkownik próbuje uruchomić każdy pobrany plik o nieznanym wyniku reputacji. W oknie tym można wyświetlić szczegóły dotyczące pliku i opcje umożliwiające wybranie odpowiedniego działania wobec pliku.

 • Nigdy

  Opcji Nigdy można użyć, aby funkcja Download Insight nie wyświetlała monitów przypadku żadnych typów plików. W takim przypadku okno Download Insight nie jest wyświetlane, gdy użytkownik próbuje uruchomić jakikolwiek pobrany plik.

Jeśli funkcja Download Insight ma nie przetwarzać żadnych pobranych plików w celu analizy reputacji, można ją wyłączyć. Gdy funkcja Download Insight jest wyłączona, komputer nie jest wystarczająco zabezpieczony przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu ani zagrożeniami bezpieczeństwa.

Wskutek wyłączenia funkcji Automatyczna ochrona wyłączana jest również funkcja Download Insight. Gdy włączony jest tryb dyskretny, program Norton 360 nie wyświetla powiadomień funkcji Download Insight.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920667_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/07/2010