Inne produkty

Konfigurowanie opcji Pełny raport funkcji Download Insight

Ustawienia w obszarze Pełny raport funkcji Download Insight umożliwiają określenie sytuacji i typów plików, w przypadku których ma być wyświetlany monit o wybranie odpowiedniego działania. Można na przykład określić typ pobieranych plików, w przypadku których funkcja Download Insight żąda od użytkownika decyzji, co należy zrobić z plikiem oraz określić częstotliwość wyświetlania monitów o wybranie odpowiedniego działania.

W celu skonfigurowania funkcji Pełny raport funkcji Download Insight można użyć następujących opcji:

Zawsze

W razie ustawienia w obszarze Pełny raport funkcji Download Insight opcji Zawsze funkcja Download Insight wyświetla monit o wybranie działania w przypadku plików bezpiecznych i nieznanych. W takim przypadku okno Download Insight jest wyświetlane zawsze, gdy użytkownik próbuje uruchomić każdy pobrany plik o bezpiecznym lub nieznanym wyniku reputacji. W oknie tym można wyświetlić szczegóły dotyczące pliku i opcje umożliwiające wybranie odpowiedniego działania wobec pliku.

Niebezpieczne pliki program Norton 360 identyfikuje jako zagrożenia i usuwa.

Tylko niepotwierdzone

W razie ustawienia w obszarze Pełny raport funkcji Download Insight opcji Tylko niepotwierdzone funkcja Download Insight wyświetla monit o wybranie działania tylko w przypadku plików nieznanych. W takim przypadku okno Download Insight jest wyświetlane zawsze, gdy użytkownik próbuje uruchomić każdy pobrany plik o nieznanym wyniku reputacji. W oknie tym można wyświetlić szczegóły dotyczące pliku i opcje umożliwiające wybranie odpowiedniego działania wobec pliku.

Domyślne ustawienie funkcji Pełny raport funkcji Download Insight to opcja Tylko niepotwierdzone. W takim przypadku program Norton 360 zezwala na wykonanie bezpiecznych plików bez wyświetlania monitu o wybranie odpowiedniego działania. Niebezpieczne pliki program Norton 360 identyfikuje jako zagrożenia i usuwa.

Nigdy

W razie ustawienia w obszarze Pełny raport funkcji Download Insight opcji Nigdy funkcja Download Insight nigdy nie wyświetla monitu o wybranie działania. W takim przypadku okno Download Insight nie jest wyświetlane, gdy użytkownik próbuje uruchomić jakikolwiek pobrany plik.

Program Norton 360 nadal jednak przetwarza pliki w celu analizy ich poziomów reputacji. Program Norton 360 podejmuje działanie odpowiednie do poziomu reputacji. Zezwala na wykonanie bezpiecznych i nieznanych plików. Niebezpieczne pliki program Norton 360 identyfikuje jako zagrożenia i usuwa.

W oknie Historia zabezpieczeń można w każdej chwili sprawdzić pomijane komunikaty alertów i szczegóły operacji.

Aby skonfigurować opcję Pełny raport funkcji Download Insight:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w obszarze Download Intelligence, w wierszu Pełny raport funkcji Download Insight wykonaj jedną z następujących czynności:

    • Aby funkcja Download Insight wyświetlała monit o wybranie działania w przypadku plików bezpiecznych i nieznanych, przesuń przełącznik funkcji Pełny raport funkcji Download Insight w położenie Zawsze.

    • Aby funkcja Download Insight wyświetlała monit o wybranie działania tylko w przypadku plików nieznanych, przesuń przełącznik funkcji Pełny raport funkcji Download Insight w położenie Tylko niepotwierdzone.

    • Aby funkcja Download Insight w ogóle nie wyświetlała monitu o wybranie działania, przesuń przełącznik funkcji Pełny raport funkcji Download Insight w położenie Nigdy.

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

„Funkcja Download Insight - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920646_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 12/08/2010