Włączanie lub wyłączanie funkcji Download Intelligence

Funkcja Download Insight chroni komputer przed wszelkimi niebezpiecznymi plikami wykonywalnymi uruchamianymi lub pobieranymi przy użyciu obsługiwanej przeglądarki internetowej. Domyślnie opcja Download Intelligence jest włączona. W takim przypadku funkcja Download Insight powiadamia o poziomie reputacji każdego pobieranego przez użytkownika pliku wykonywalnego. Szczegóły reputacji dostarczane przez funkcję Download Insight wskazują, czy pobrany plik można bezpiecznie zainstalować.

W niektórych przypadkach wymagane może być wyłączenie funkcji Download Insight. Na przykład użytkownik może chcieć pobrać niebezpieczny plik. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Download Insight, aby program Norton 360 Online umożliwił pobranie pliku i nie usunął go z komputera.

Opcja Download Intelligence umożliwia wyłączenie lub włączenie funkcji Download Insight.

Aby wyłączyć funkcję Download Intelligence :

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w wierszu Download Intelligence przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

  5. W oknie dialogowym Żądanie zabezpieczeń, z listy rozwijanej Wybierz czas wyłączenia funkcji wybierz czas, na który chcesz wyłączyć funkcję Download Intelligence, a następnie kliknij przycisk OK.

  6. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Aby włączyć funkcję Download Intelligence :

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w wierszu Download Intelligence przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

Funkcja Download Insight - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v23920640_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2011