Włączanie lub wyłączanie funkcji Download Intelligence

Funkcja Download Insight chroni komputer przed wszelkimi niebezpiecznymi plikami wykonywalnymi uruchamianymi lub pobieranymi przy użyciu obsługiwanej przeglądarki internetowej. Domyślnie funkcja Download Insight jest włączona. W takim przypadku funkcja Download Insight powiadamia o poziomie reputacji każdego pobieranego przez użytkownika pliku wykonywalnego. Szczegóły reputacji dostarczane przez funkcję Download Insight wskazują, czy pobrany plik można bezpiecznie zainstalować.

W niektórych przypadkach wymagane może być wyłączenie funkcji Download Insight. Na przykład użytkownik może chcieć pobrać niebezpieczny plik. W takim przypadku należy wyłączyć funkcję Download Insight, aby program Norton 360 umożliwił pobranie pliku i nie usunął go z komputera.

Opcja Download Intelligence umożliwia wyłączenie lub włączenie funkcji Download Insight.

Aby wyłączyć funkcję Download Intelligence:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w wierszu Download Intelligence przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył.

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

  5. Z listy rozwijanej Wybierz czas wyłączenia funkcji wybierz na jak długo ma zostać wyłączona funkcja Download Insight, a następnie kliknij przycisk OK.

Aby włączyć funkcję Download Intelligence:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Ustawienia.

  2. W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Zapora.

  3. Na karcie Ochrona przed włamaniami i ochrona przeglądarki, w wierszu Download Intelligence przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie .

  4. W oknie Ustawienia kliknij przycisk Zastosuj.

„Funkcja Download Insight - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920640_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 12/08/2010