Funkcja Download Insight - informacje

Funkcja Download Insight dostarcza informacje o poziomie reputacji każdego pliku wykonywalnego pobieranego przez użytkownika z obsługiwanych portali. Szczegóły reputacji wskazują, czy pobrany plik można bezpiecznie zainstalować. Szczegółów tych można użyć w celu wybrania działania, które ma zostać podjęte wobec pliku.

Obsługiwane są między innymi następujące portale:

 • Internet Explorer (przeglądarka)

 • Opera (przeglądarka)

 • Firefox (przeglądarka)

 • Chrome (przeglądarka)

 • AOL (przeglądarka)

 • Safari (przeglądarka)

 • Yahoo (przeglądarka)

 • MSN Explorer (przeglądarka, poczta e-mail i rozmowa internetowa)

 • QQ (rozmowa internetowa)

 • ICQ (rozmowa internetowa)

 • Skype (rozmowa internetowa)

 • MSN Messenger (rozmowa internetowa)

 • Yahoo Messenger (rozmowa internetowa)

 • Limewire (P2P)

 • BitTorrent (P2P)

 • Thunder (P2P)

 • Vuze (P2P)

 • Bitcomet (P2P)

 • uTorrent (P2P)

 • Outlook (poczta e-mail)

 • Thunderbird (poczta e-mail)

 • Windows Mail (poczta e-mail)

 • Outlook Express (poczta e-mail)

 • FileZilla (menedżer plików)

 • UseNext (menedżer pobierania)

 • FDM (menedżer pobierania)

 • Adobe Acrobat Reader (przeglądarka plików PDF)

W zależności od typu portalu użytego do pobrania pliku, program Norton 360 Online wykonuje jedną z następujących czynności:

 • Analizuje plik na podstawie szczegółów jego reputacji po ukończeniu pobierania.

 • Analizuje plik na podstawie szczegółów jego reputacji przy dostępie do pliku.

Funkcja Download Insight stosuje wyniki analizy pliku w celu podania szczegółów reputacji pliku. Podstawowe poziomy reputacji plików to poziomy dobry, zły, niepotwierdzony i słaby. Na podstawie poziomów reputacji pliki można ogólnie klasyfikować jak następuje:

Bezpieczny

Dotyczy plików oznaczonych jako Norton - zaufane lub zaufanych plików użytkownika.

Bezpieczne pliki mają dobry poziom reputacji. Pliki te nie wyrządzają szkody komputerowi użytkownika. Funkcja Automatyczna ochrona domyślnie zezwala na wykonanie bezpiecznych plików.

Niebezpieczny

Dotyczy plików, które program Norton 360 Online identyfikuje jako zagrożenie.

Niebezpieczne pliki cechuje zły lub słaby poziom reputacji i program Norton 360 Online usuwa te pliki z komputera.

Nieznany

Dotyczy plików, które nie są ani niebezpieczne, ani bezpieczne.

Reputacja nieznanych plików jest niepotwierdzona. Pliki te mogą wyrządzić szkodę komputerowi użytkownika. W przypadku nieznanego pliku funkcja Download Insight powiadamia, że poziom reputacji pliku nie jest znany. Za pomocą łącza Wyświetl szczegóły w powiadomieniach można wyświetlić dodatkowe szczegóły pliku.

W przypadku nieznanych plików program Norton 360 Online umożliwia użytkownikowi wybranie działania, które ma podjąć wobec pliku. Plik można na przykład uruchomić, zatrzymać jego uruchomienie lub usunąć z komputera.

Domyślnie funkcja Download Insight umożliwia użytkownikowi instalowanie bezpiecznych plików. W przypadku plików o nieznanych poziomach reputacji funkcja Download Insight wyświetla monit o wybranie działania, które ma podjąć wobec pliku. W przypadku niebezpiecznego pliku funkcja Download Insight informuje, że plik został uznany za zagrożenie i usunięty przez program Norton 360 Online.

W zależności od szczegółów reputacji plików wymagających uwagi, podanych w powiadomieniu funkcji Download Insight, można podjąć odpowiednie działanie wobec pliku. Okno Download Insight zawiera różne opcje umożliwiające wybranie żądanego działania. Opcje wyświetlane w oknie są różne, w zależności od poziomu reputacji pobranego pliku. Poniżej przedstawiono niektóre opcje dostępne w tym oknie:

Uruchom ten program

Umożliwia zainstalowanie programu wykonywalnego.

Anuluj uruchomienie

Umożliwia anulowanie instalacji programu wykonywalnego.

Usuń ten plik z systemu

Umożliwia usunięcie pliku z komputera.

Dzienniki historii zabezpieczeń rejestrują szczegóły wszystkich zdarzeń, które funkcja Download Insight przetwarza i o których powiadamia. Zawierają także informacje o poziomie bezpieczeństwa pliku i ewentualnym działaniu podjętym przez użytkownika. Szczegóły można wyświetlić w oknie Historia zabezpieczeń w kategorii Download Insight.

Po wyłączeniu funkcji Automatyczna ochrona program Norton 360 Online automatycznie wyłącza funkcję Download Insight. W takim przypadku komputer nie jest wystarczająco zabezpieczony przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu ani zagrożeniami bezpieczeństwa. W związku z tym funkcja Automatyczna ochrona powinna być zawsze włączona, aby chronić komputer przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

Gdy włączony jest tryb dyskretny, program Norton 360 Online nie wyświetla powiadomień funkcji Download Insight.

Włączanie lub wyłączanie funkcji Download Intelligence

Konfigurowanie opcji Powiadomienia funkcji Download Insight

Konfigurowanie opcji Pełny raport funkcji Download Insight

Włączanie lub wyłączanie funkcji Ostrzegaj o niskiej stabilności

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920628_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 29/09/2011