Inne produkty

Funkcja Download Insight - informacje

Funkcja Download Insight dostarcza informacje o poziomie reputacji każdego pliku wykonywalnego pobieranego przez użytkownika z obsługiwanych portali. Szczegóły reputacji wskazują, czy pobrany plik można bezpiecznie zainstalować. Szczegółów tych można użyć w celu wybrania działania, które ma zostać podjęte wobec pliku.

Obsługiwane są między innymi następujące portale:

 • Internet Explorer

 • QQ (rozmowa internetowa)

 • MSN Messenger (rozmowa internetowa)

 • Limewire (P2P)

 • MSN Explorer (przeglądarka, poczta e-mail i rozmowa internetowa)

 • Opera (przeglądarka)

 • Outlook (poczta e-mail)

 • Thunderbird (poczta e-mail)

 • Windows Mail (poczta e-mail)

 • Firefox (przeglądarka)

 • Chrome (przeglądarka)

 • BitTorrent (P2P)

 • AOL (przeglądarka)

 • Yahoo Messenger (rozmowa internetowa)

 • Safari (przeglądarka)

 • FileZilla (menedżer plików)

 • Outlook Express (poczta e-mail)

Program Norton 360 analizuje plik pobierany przez użytkownika na podstawie szczegółów reputacji pliku. Funkcja Download Insight stosuje wyniki analizy pliku w celu podania szczegółów reputacji pliku.

Podstawowe poziomy reputacji plików to poziomy dobry, zły, niepotwierdzony i słaby. Na podstawie poziomów reputacji pliki można ogólnie klasyfikować jak następuje:

Bezpieczny

Dotyczy plików oznaczonych jako Norton - zaufane lub zaufanych plików użytkownika.

Bezpieczne pliki mają dobry poziom reputacji. Pliki te nie wyrządzają szkody komputerowi użytkownika. Funkcja Automatyczna ochrona domyślnie zezwala na wykonanie bezpiecznych plików.

Niebezpieczny

Dotyczy plików, które program Norton 360 identyfikuje jako zagrożenie.

Niebezpieczne pliki cechuje zły poziom reputacji i program Norton 360 usuwa te pliki z komputera.

Nieznany

Dotyczy plików, które nie są ani niebezpieczne, ani bezpieczne.

Reputacja nieznanych plików jest niepotwierdzona lub słaba. Pliki te mogą wyrządzić szkodę komputerowi użytkownika. W przypadku nieznanego pliku funkcja Download Insight powiadamia, że poziom reputacji pliku nie jest znany. Za pomocą łącza Wyświetl szczegóły w powiadomieniach można wyświetlić dodatkowe szczegóły pliku.

W przypadku nieznanych plików program Norton 360 umożliwia użytkownikowi wybranie działania, które ma podjąć wobec pliku. Plik można na przykład uruchomić, zatrzymać jego uruchomienie, zainstalować, anulować jego instalację lub usunąć z komputera.

Domyślnie funkcja Download Insight umożliwia użytkownikowi instalowanie bezpiecznych plików. W przypadku plików o nieznanych poziomach reputacji funkcja Download Insight wyświetla monit o wybranie działania, które ma podjąć wobec pliku. W przypadku niebezpiecznego pliku funkcja Download Insight informuje, że plik został uznany za zagrożenie i usunięty przez program Norton 360.

W zależności od szczegółów reputacji plików wymagających uwagi, podanych w powiadomieniu funkcji Download Insight, można podjąć odpowiednie działanie wobec pliku. Okno Download Insight zawiera różne opcje umożliwiające wybranie żądanego działania. Opcje wyświetlane w oknie są różne, w zależności od poziomu reputacji pobranego pliku. Poniżej przedstawiono niektóre opcje dostępne w tym oknie:

Zatrzymać działanie tego programu

Umożliwia zachowanie pliku na komputerze, ale blokuje możliwość jego wykonania

Usunąć plik z systemu

Umożliwia poddanie kwarantannie pliku na komputerze

Mimo to uruchom ten program

Umożliwia wykonanie i uruchomienie pliku wykonywalnego

Dzienniki historii zabezpieczeń rejestrują szczegóły wszystkich zdarzeń, które funkcja Download Insight przetwarza i o których powiadamia. Zawierają także informacje o poziomie bezpieczeństwa pliku i ewentualnym działaniu podjętym przez użytkownika. Szczegóły można wyświetlić w oknie Historia zabezpieczeń w kategorii Download Insight.

Po wyłączeniu funkcji Automatyczna ochrona program Norton 360 automatycznie wyłącza funkcję Download Insight. W takim przypadku komputer nie jest wystarczająco zabezpieczony przed zagrożeniami pochodzącymi z Internetu ani zagrożeniami bezpieczeństwa. W związku z tym funkcja Automatyczna ochrona powinna być zawsze włączona, aby chronić komputer przed zagrożeniami bezpieczeństwa.

Gdy włączony jest tryb dyskretny, program Norton 360 nie wyświetla powiadomień funkcji Download Insight.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920628_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 30/04/2010