Inne produkty

Magazyny sejfu tożsamości - informacje

Można utworzyć jeden magazyn lokalny dla każdego konta użytkownika systemu Windows na komputerze. Zapisane dane i konfigurowane ustawienia sejfu tożsamości są specyficzne dla danego magazynu lokalnego. Nie można uzyskać dostępu do danych zapisanych na jednym koncie użytkownika systemu Windows z innego konta użytkownika systemu Windows. W ten sposób funkcja Sejf tożsamości chroni poufne dane użytkownika przed nieprawidłowym użyciem przez innych użytkowników komputera.

Firma Symantec zaleca utworzenie oddzielnych, chronionych hasłem kont użytkownika systemu Windows na komputerach używanych przez wiele osób.

Jeśli na dyskach zewnętrznych przechowywane są dane sejfu tożsamości ze starszych wersji programu Norton 360 Online profil przenośny można przekonwertować na magazyn lokalny. Po podłączeniu do komputera dysku zewnętrznego menu Sejf tożsamości na pasku narzędzi Norton dostępna jest opcja scalenia danych sejfu tożsamości z profilu przenośnego. Dane z profilu przenośnego można scalić z magazynem lokalnym.

Za pomocą magazynu sejfu tożsamości można zapisywać dane logowania, karty i uwagi, a ponadto:

  • Zaimportować dane sejfu tożsamości z utworzonego wcześniej pliku kopii zapasowej. Do bieżącej wersji można zaimportować również dane przechowywane w profilu przenośnym ze starszej wersji produktu.

  • Wyeksportować dane sejfu tożsamości do pliku .DAT.

  • Zresetować sejf tożsamości.

Tworzenie magazynów sejfu tożsamości - informacje

Tworzenie magazynu lokalnego

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920623_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 19/04/2011