Inne produkty

Profile sejfu tożsamości - informacje

Profil lokalny można utworzyć dla każdego konta użytkownika systemu Windows na komputerze. Zapisane dane i konfigurowane ustawienia sejfu tożsamości są specyficzne dla danego profilu lokalnego. Nie można uzyskać dostępu do danych zapisanych na jednym koncie użytkownika systemu Windows z innego konta użytkownika systemu Windows. W ten sposób funkcja Sejf tożsamości chroni poufne dane użytkownika przed nieprawidłowym użyciem przez innych użytkowników komputera.

Firma Symantec zaleca utworzenie oddzielnych, chronionych hasłem kont użytkownika systemu Windows na komputerach używanych przez wiele osób.

Dane sejfu tożsamości można zapisać w profilu utworzonym na koncie użytkownika systemu Windows oraz na dysku zewnętrznym. Profil utworzony na dysku zewnętrznym jest zwany profilem przenośnym.

Gdy użytkownik tworzy nowy profil przenośny, program Norton 360 tworzy folder Norton Identity Safe Data w katalogu głównym. Folder ten zawiera szczegóły danych profilu przenośnego i dane kopii zapasowej. Szczegóły danych profilu przenośnego i danych kopii zapasowej można sprawdzić, odpowiednio, w pliku IDDStore.dat i w pliku IDDStore_bak.dat.

Profili przenośnych można używać na każdym komputerze z zainstalowanym programem Norton 360. Dostęp do profilu przenośnego jest jednak możliwy dopiero po podaniu hasła do niego.

Za pomocą profilu lokalnego i profilu przenośnego można zapisywać dane logowania, karty i uwagi, a ponadto:

  • Archiwizować i przywracać dane sejfu tożsamości.

    Kopia zapasowa danych jest przechowywana w plikach .NPM. Można także przywrócić, wymiennie, wcześniej zarchiwizowane dane znajdujące się profilach lokalnych i profilach przenośnych.

  • Wyeksportować profil sejfu tożsamości na podłączony dysk zewnętrzny.

  • Zaimportować profil sejfu tożsamości ze starszej wersji produktu do uaktualnionej wersji.

  • Zmienić nazwę tworzonego profilu.

  • Wyeksportować dane z lokalnego i przenośnego profilu sejfu tożsamości do pliku tekstowego.

  • Przywrócić i zresetować hasło sejfu tożsamości.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920623_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 28/10/2010