Inne produkty

Wyświetlanie szczegółów dotyczących aplikacji mającej luki w zabezpieczeniach

W oknie Ochrona luk w zabezpieczeniach wyświetlana jest lista znajdujących się na komputerze programów podatnych na destrukcyjne ataki. Ponadto można wyświetlić szczegóły luk w zabezpieczeniach danego programu. W oknie Szczegóły luk w zabezpieczeniach programów wyświetlane są nazwy sygnatur ataków, których system zapobiegania włamaniom używa do wykrywania wszelkich prób wykorzystania luk w zabezpieczeniach programów.

Można kliknąć sygnaturę ataku, aby uzyskać dodatkowe informacje o sygnaturze w internetowej witrynie centrum Symantec Security Response.

W oknie Sygnatury włamań funkcji Zapobieganie włamaniom można wyświetlić listę sygnatur ataków. System zapobiegania włamaniom wykrywa i blokuje podejrzane działania na podstawie tej listy sygnatur ataków. Aby program Norton 360 nie monitorował sygnatury, należy usunąć jej zaznaczenie na liście. Lista Szczegóły luk w zabezpieczeniach programów nie zawiera sygnatur, które użytkownik wyłączył w oknie Sygnatury włamań. Domyślnie w oknie Sygnatury włamań włączone są wszystkie sygnatury. Sygnatury należy pozostawić włączone, o ile nie ma żadnych istotnych przeciwwskazań przeciw temu. Wyłączenie sygnatury może narazić komputer na atak.

Aby wyświetlić szczegóły aplikacji mającej luki w zabezpieczeniach:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Zadania.

  2. W oknie Zadania, w obszarze Zadania ogólne kliknij pozycję Sprawdź funkcję Ochrona luk w zabezpieczeniach.

  3. W oknie Ochrona luk w zabezpieczeniach, w kolumnie Program kliknij nazwę programu, którego szczegóły chcesz wyświetlić.

  4. W oknie Szczegóły luk w zabezpieczeniach programów sprawdź szczegóły sygnatury programu.

  5. Aby uzyskać dodatkowe szczegóły dotyczące sygnatury, kliknij jej nazwę.

  6. Po zakończeniu przeglądania szczegółów luk w zabezpieczeniach kliknij przycisk Zamknij w oknie Szczegóły luk w zabezpieczeniach programów.

  7. W oknie Ochrona luk w zabezpieczeniach kliknij przycisk Zamknij.

„Ochrona luk w zabezpieczeniach - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920618_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2010