Wyświetlanie szczegółów dotyczących aplikacji mającej luki w zabezpieczeniach

W oknie Ochrona luk w zabezpieczeniach wyświetlana jest lista znajdujących się na komputerze programów podatnych na destrukcyjne ataki. Ponadto można wyświetlić szczegóły luk w zabezpieczeniach danego programu. W oknie Szczegóły luk w zabezpieczeniach programów wyświetlane są nazwy sygnatur ataków, których system zapobiegania włamaniom używa do wykrywania wszelkich prób wykorzystania luk w zabezpieczeniach programów.

Można kliknąć sygnaturę ataku, aby uzyskać dodatkowe informacje o sygnaturze w internetowej witrynie centrum Symantec Security Response.

W oknie Sygnatury włamań funkcji Zapobieganie włamaniom można wyświetlić listę sygnatur ataków. System zapobiegania włamaniom wykrywa i blokuje podejrzane działania na podstawie tej listy sygnatur ataków. Aby program Norton 360 nie monitorował sygnatury, należy usunąć jej zaznaczenie na liście. Lista Szczegóły luk w zabezpieczeniach programów nie zawiera sygnatur, które użytkownik wyłączył w oknie Sygnatury włamań. Domyślnie w oknie Sygnatury włamań włączone są wszystkie sygnatury. Sygnatury należy pozostawić włączone, o ile nie ma żadnych istotnych przeciwwskazań przeciw temu. Wyłączenie sygnatury może narazić komputer na atak.

Aby wyświetlić szczegóły aplikacji mającej luki w zabezpieczeniach:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Zadania.

  2. W oknie Zadania, w obszarze Zadania ogólne kliknij pozycję Sprawdź funkcję Ochrona luk w zabezpieczeniach.

  3. W oknie Ochrona luk w zabezpieczeniach, w kolumnie Program kliknij nazwę programu, którego szczegóły chcesz wyświetlić.

  4. W oknie Szczegóły luk w zabezpieczeniach programów sprawdź szczegóły sygnatury programu.

  5. Aby uzyskać dodatkowe szczegóły dotyczące sygnatury, kliknij jej nazwę.

  6. Po zakończeniu przeglądania szczegółów luk w zabezpieczeniach kliknij przycisk Zamknij w oknie Szczegóły luk w zabezpieczeniach programów.

  7. W oknie Ochrona luk w zabezpieczeniach kliknij przycisk Zamknij.

„Ochrona luk w zabezpieczeniach - informacje”

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v23920618_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 04/10/2010