Inne produkty

Wyświetlanie listy programów mających luki w zabezpieczeniach

Okno Ochrona luk w zabezpieczeniach umożliwia wyświetlenie obszernej listy programów zawierających znane luki w zabezpieczeniach, przed którymi chroni program Norton 360 Online.

W przypadku każdego programu można wyświetlić szczegóły takie jak nazwa programu, nazwa producenta programu i liczba zawartych w programie luk w zabezpieczeniach. Można także wyświetlić dodatkowe szczegóły luk w zabezpieczeniach, klikając nazwę programu.

Aby wyświetlić listę programów mających luki w zabezpieczeniach:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zadania.

  2. W oknie Zadania, w obszarze Zadania ogólne kliknij pozycję Sprawdź funkcję Ochrona luk w zabezpieczeniach.

  3. Po zakończeniu przeglądania listy kliknij przycisk Zamknij.

Ochrona luk w zabezpieczeniach - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920614_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 14/03/2011