Wyświetlanie listy programów mających luki w zabezpieczeniach

Okno Ochrona luk w zabezpieczeniach umożliwia wyświetlenie obszernej listy programów zawierających znane luki w zabezpieczeniach, przed którymi chroni program Norton 360 Online.

W przypadku każdego programu można wyświetlić szczegóły takie jak nazwa programu, nazwa producenta programu i liczba zawartych w programie luk w zabezpieczeniach. Można także wyświetlić dodatkowe szczegóły luk w zabezpieczeniach, klikając nazwę programu.

Aby wyświetlić listę programów mających luki w zabezpieczeniach:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 Online kliknij pozycję Zadania.

  2. W oknie Zadania, w obszarze Zadania ogólne kliknij pozycję Sprawdź funkcję Ochrona luk w zabezpieczeniach.

  3. Po zakończeniu przeglądania listy kliknij przycisk Zamknij.

Ochrona luk w zabezpieczeniach - informacje

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

The solution made it easy for me to handle my issue.

Strongly disagree
Strongly agree

This is not my issue.

Was this information helpful?

Yes No

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Help us improve this solution.

Choose all that apply:

Thank you for your feedback.

What would you like to do now?

Browse for solutions, search the Norton Community, or Contact Us.

Identyfikator dokumentu: v23920614_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 14/03/2011