Inne produkty

Aktualizacja adresu URL

Funkcja Sejf tożsamości umożliwia zmianę adresu URL strony internetowej, dla której zapisano dane logowania. Do zmiany adresu URL strony logowania do witryny internetowej służy pole Zaktualizuj adres URL. Zaktualizowany adres URL musi należeć do tej samej domeny, co bieżący adres URL. Jeśli na przykład bieżący adres URL to http://www.symantec.com, to można go zmienić na http://www.symantec.com/norton/support.jsp. Nie można jednak zmienić go na http://www.symantec.edu.

Należy sprawdzić, czy wpisany adres URL odpowiada adresowi URL żądanej strony internetowej.

Zarządzanie szczegółami adresów URL

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920601_N360_N360SOS_6_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 31/07/2009