Inne produkty

Optymalizowanie woluminu rozruchowego

Opcja Optymalizuj umożliwia zoptymalizowanie woluminu rozruchowego w celu skrócenia czasu uruchamiania komputera. Optymalizacja woluminu rozruchowego polega na zwiększeniu ilości użytecznego wolnego miejsca dzięki ponownemu ułożeniu fragmentów plików w sąsiadujące i ciągłe klastry. Jeśli głowica dysku twardego może odczytywać wszystkie dane pliku z jednego miejsca, plik jest szybciej wczytywany do pamięci.

W przypadku użycia opcji Optymalizuj w systemie Windows XP program Norton 360 optymalizuje tylko wolumin rozruchowy (taki jak C:\Windows). W związku z tym optymalizacja zajmuje mniej czasu. W przypadku użycia opcji Optymalizuj w systemie Windows Vista lub Windows 7 program Norton 360 optymalizuje natomiast cały dysk zawierający wolumin rozruchowy. W związku z tym optymalizacja zajmuje więcej czasu.

Opcja Optymalizuj znajduje się u góry wykresu stanu zabezpieczeń w oknie Wydajność. Wolumin rozruchowy można także zoptymalizować ręcznie za pomocą opcji Optymalizator funkcji Insight w oknie Norton - zadania. Wiersz Optymalizator funkcji Insight na dostępnej w oknie Norton - zadania liście zadań wykonywanych w tle przedstawia szczegóły procesu optymalizacji woluminu rozruchowego. Można sprawdzić szczegóły takie, jak sygnatura czasowa, czas trwania i stan zadania wykonywanego w tle.

Aby zoptymalizować wolumin rozruchowy w oknie Wydajność:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Wydajność.

  2. W oknie Wydajność, u góry wykresu stanu zabezpieczeń kliknij opcję Optymalizuj.

Aby zoptymalizować wolumin rozruchowy w oknie Norton - zadania:

  1. W oknie głównym programu Norton 360 kliknij pozycję Wydajność.

  2. W oknie Wydajność kliknij pozycję Norton - zadania.

  3. W oknie Norton - zadania, w kolumnie Norton - zadania kliknij ikonę Odtwórz wyświetlaną przed pozycją Optymalizator Insight.

Dziękujemy!

Dziękujemy za skorzystanie ze wsparcia technicznego dla produktów marki Norton.

< Wstecz

Dzięki temu rozwiązaniu udało mi się rozwiązać problem.

Tak Nie

Pomóż nam poprawić to rozwiązanie.

Dziękujemy za pomoc we wprowadzaniu ulepszeń.

Co chcesz teraz zrobić?

Przeglądaj w poszukiwaniu rozwiązań lub skontaktuj się.

Identyfikator dokumentu: v23920585_N360_N360RET_5_pl_pl
System operacyjny: Windows 7,Windows Vista,Windows XP
Ostatnia modyfikacja: 14/10/2010